สร้างชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 2,181

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 thaihealth

สวท.พิษณุโลก จัดเวทีเสวนา  สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ส.ค.59 ณ วัดปากคลองไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ "สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด "ครั้งที่ 2 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2559

นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สวท.พิษณุโลก ร่วมกับ ปปส.ภาค 6 จัดเวทีเสวนา "สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด" ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2559 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายอำเภอบางมูลนาก นายพงศ์ศักดิ์ สะอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นางทัศนีย์ พรหมสวาท กำนันตำบลหอไกร นายมนตรา ปิ่นแก้ว ตัวอย่างครอบครัวปลอดยาเสพติด และนายเสกสรร จันทรเสนา ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไบโอเพาเวอร์ จำกัด (โรงงานไฟฟ้าใช้พลังงานจากแกลบ) ร่วมเวทีเสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนรู้ถึงผิดภัยยาเสพติด เกิดการตื่นตัวที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยนายยงยุทธ พ่วงพัฒน์ วิทยากรป้องกันยาเสพติดระดับชุมชน ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมทั้งการตอบปัญหามอบของที่ระลึกจาก สวท.พิษณุโลก และ ปปส.ภาค 6 พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม