เช็คข้อมูลสุขภาพก่อนเชื่อหรือแชร์

โดย
| |
อ่าน : 4,370

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ตรวจเช็คข้อมูลสุขภาพก่อนเชื่อหรือแชร์ thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ. แนะประชาชนตรวจเช็คข้อมูลสุขภาพ ที่ได้รับมาจากเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนเชื่อหรือแชร์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ศูนย์ไอซีที สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็เชื่อถือไม่ได้และเป็นเรื่องลวง ซึ่งการคัดกรองข้อมูลสุขภาพทางสื่อออนไลน์ ว่า เชื่อได้หรือไม่นั้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาข้อมูลสุขภาพผิด ๆ ทางสื่อออนไลน์ สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ การปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไปมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ไม่ใช่ว่าเห็นข้อมูลอะไรมาก็ส่งต่อหรือแชร์ทันทีแบบไม่รู้เรื่อง ก็จะทำให้เกิดการส่งต่อแบบแชร์ลูกโซ่ได้

ผอ.ศูนย์ไอซีที สธ. กล่าวต่อว่า ดังนั้นเราต้องมีการปลูกจิตสำนึกเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย โดยเมื่อรับข้อมูลสุขภาพใดมาก็ต้องตระหนักก่อนว่าจริงหรือไม่ ทำการตวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นก่อนว่าเป็นข้อมูลจริงหรือลวง เชื่อได้มากน้อยแค่ไหน เพราะแม้ข้อมูลจะมาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ แต่ความจริงคือ มีการปลอมเว็บไซต์ หรือปลอมเพจ โดยแอบอ้างชื่อของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ก็มี ดังนั้น จึงต้องมีวิจารณญาณให้มาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สารสังเคราะห์  เลือดกำเดาออก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ  ปัจจัยสี่  วันรุ่น  แบบจำแนก  ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย  สสส.สร้างสรรค์สุขเพื่อทุกคน  เครือข่ายครอบครัว  ด้อยโอกาส  มาปลูกผักกัน  หลีกเลี่ยง  วันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ  โรคหลอดประสาทไม่ปิด  ธาตุเหล็ก  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะ ขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถทุกประเภท  ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ การเดินทาง ศูนย์สร้างสุข รถด่วน รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า รถสองแถว  น้ำมันพืช  ผักอีเลิด  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม