อากาศแปรปรวน รับมือไข้หวัดนก

| |
อ่าน : 2,411

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

อากาศแปรปรวน รับมือไข้หวัดนก thaihealth
แฟ้มภาพ

สธ.กำชับหน่วยบริการทั่วประเทศรับมือโรคไข้หวัดนก เพิ่มความรู้แก่ประชาชนรักษาพฤติกรรมสุขภาพ แนะล้างมือหลังสัมผัสสัตว์ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทย ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองท้องถิ่น แม้จะไม่พบโรคนี้ในประเทศมานานกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาระบาดได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ที่รายงานพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของไทยระหว่างวันที่1 มกราคม-25 กรกฎาคม 2559

ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องใน 6 มาตรการ ที่ได้ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติแนวเดียวกัน ได้แก่ 1.ให้เฝ้าระวังจับตาสัญญาณการระบาดในผู้ป่วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง ผู้มีอาการปอดบวมหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ป่วยปอดบวมที่พบเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยเป็นปอดบวม 2.การตรวจเฝ้าระวังตรวจจับเชื้อไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ ในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย 3.การดูแลรักษาพยาบาล ใช้แนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานไข้หวัดนก

4.เพิ่มการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรักษาพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การล้างมือ หรือให้ผู้ป่วยไข้หวัดสวมหน้ากากอนามัยและหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการพบว่า สัตว์ปีกที่ติดเชื้อเอช 7 เอ็น 9 ไม่มีอาการป่วยและไม่ตาย โดยให้ล้างมือหลังสัมผัสสัตว์ รวมทั้งไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติมาขาย หรือรับประทาน 5.เตรียมพร้อมยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 6.การเตรียมการตรวจคัดกรองบริเวณช่องทางเข้า-ออกประเทศ โดยไทยจะยึดปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม