`สมุทรปราการ` ต้นแบบดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด

| |
อ่าน : 1,425

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

\\'สมุทรปราการ\\' ต้นแบบดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด thaihealth

อำเภอเมืองสมุทรปรากานำร่อง 1 ใน 26 จังหวัดโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางการแพทย์ ที่นำไปสู่การดูแลรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพเด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเลือกให้ร่วมนำร่องโครงการในระยะที่สอง รวมเป็น 1 ใน 26 จังหวัดและอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

สำหรับโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2560) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เป็นจังหวัดและอำเภอต้นแบบที่มีความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "โครงการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต" เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับโฟเลต ซึ่งเป็นวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ละลายน้ำได้ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อน การรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับโฟเลตอย่างเพียงพอ จึงช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดความพิการแต่กำเนิดในบุตร

นอกจากนี้ ยังจะมีการผลักดันให้มีระบบการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด ซึ่งจะทำให้สามารถวางนโยบายในการดูแลรักษาทารก/เด็กพิการแต่กำเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และลดความพิการแต่กำเนิดในระยะยาวได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม