`สมุทรปราการ` ต้นแบบดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด

| |
อ่าน : 1,260

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

\\'สมุทรปราการ\\' ต้นแบบดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด thaihealth

อำเภอเมืองสมุทรปรากานำร่อง 1 ใน 26 จังหวัดโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางการแพทย์ ที่นำไปสู่การดูแลรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพเด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเลือกให้ร่วมนำร่องโครงการในระยะที่สอง รวมเป็น 1 ใน 26 จังหวัดและอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

สำหรับโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2560) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เป็นจังหวัดและอำเภอต้นแบบที่มีความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "โครงการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต" เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับโฟเลต ซึ่งเป็นวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ละลายน้ำได้ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อน การรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับโฟเลตอย่างเพียงพอ จึงช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดความพิการแต่กำเนิดในบุตร

นอกจากนี้ ยังจะมีการผลักดันให้มีระบบการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด ซึ่งจะทำให้สามารถวางนโยบายในการดูแลรักษาทารก/เด็กพิการแต่กำเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และลดความพิการแต่กำเนิดในระยะยาวได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม