หมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน

| |
อ่าน : 2,167

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

หมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน thaihealth

เวทีแกนนำหมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 11ส.ค ที่ผ่านมา มีเวทีแกนนำหมู่บ้านเมืองแก และหมู่บ้านโนนกลาง ซึ่งเป็นเวทีทบทวนโจทย์พัฒนาและโจทย์วิจัยของผู้นำแต่ละกระทรวงเริ่มคิดวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์พัฒนาและโจทย์วิจัย โดยอาจารยทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสรส./หัวหน้าโครงการฯ ลงไปร่วมชวนคิด ชวนคุย กับทต.เมืองแก การช่วยตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในบ้านเมืองแก

ปลัดเทศบาลกับผู้ใหญ่บ้านจับเข่าชวนคิดชวนคุยกับเป็นสัมพันธภาพใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นทุกคนได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กับเรื่องสถานการณ์ในหมู่บ้านของตนเอง เป็นกระบวนการสร้างคำถามและคำตอบในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง และแนวทางในการพัฒนาเด็กเยาวชนให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมมชนจากความเป็นมาและสถานการณ์หมู่บ้าน

1.หมู่บ้านเราควรทำหรือพัฒนาเรื่องอะไร เพราะอะไรถ้าไม่ทำแล้วจะกิดอะไรขึ้นกับใครในอนาคต

2.ทำแล้วอยากให้เกิดอะไร แต่ละเรื่องถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างในอนาคต

3.ใคร ควรต้องทำอะไร กับใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ จึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย

4.ทุนอะไรในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน (ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาต ประเทศ) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย มีอะไรบ้าง จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร

และจากคำถามทั้ง ๔ ข้อนี้ มาหาคำตอบว่า  อะไรบ้างที่เรารู้แล้ว มีคำตอบแล้ว และอะไรที่เรายังไม่รู้ ยังตอบไม่ได้จะหาความรู้และคำตอบได้อย่างไร

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/Dvx7Te

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม