หมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน

| |
อ่าน : 1,589

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

หมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน thaihealth

เวทีแกนนำหมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 11ส.ค ที่ผ่านมา มีเวทีแกนนำหมู่บ้านเมืองแก และหมู่บ้านโนนกลาง ซึ่งเป็นเวทีทบทวนโจทย์พัฒนาและโจทย์วิจัยของผู้นำแต่ละกระทรวงเริ่มคิดวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์พัฒนาและโจทย์วิจัย โดยอาจารยทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสรส./หัวหน้าโครงการฯ ลงไปร่วมชวนคิด ชวนคุย กับทต.เมืองแก การช่วยตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในบ้านเมืองแก

ปลัดเทศบาลกับผู้ใหญ่บ้านจับเข่าชวนคิดชวนคุยกับเป็นสัมพันธภาพใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นทุกคนได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กับเรื่องสถานการณ์ในหมู่บ้านของตนเอง เป็นกระบวนการสร้างคำถามและคำตอบในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง และแนวทางในการพัฒนาเด็กเยาวชนให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมมชนจากความเป็นมาและสถานการณ์หมู่บ้าน

1.หมู่บ้านเราควรทำหรือพัฒนาเรื่องอะไร เพราะอะไรถ้าไม่ทำแล้วจะกิดอะไรขึ้นกับใครในอนาคต

2.ทำแล้วอยากให้เกิดอะไร แต่ละเรื่องถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างในอนาคต

3.ใคร ควรต้องทำอะไร กับใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ จึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย

4.ทุนอะไรในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน (ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาต ประเทศ) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย มีอะไรบ้าง จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร

และจากคำถามทั้ง ๔ ข้อนี้ มาหาคำตอบว่า  อะไรบ้างที่เรารู้แล้ว มีคำตอบแล้ว และอะไรที่เรายังไม่รู้ ยังตอบไม่ได้จะหาความรู้และคำตอบได้อย่างไร

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/Dvx7Te

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม