แนะเสริมความรู้ 'จิตเวช' ในโรงเรียน

| |
อ่าน : 6,289

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความรู้ \'จิตเวช\' ในโรงเรียน  thaihealth
แฟ้มภาพ

สพฐ.เปิดเผยสถิติพบนักเรียนป่วยด้วยโรคทางจิตเวชมากขึ้นกว่าร้อยละ 20 ระบุต้องจัดงบประมาณเพื่อจ้างนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลแก้ปัญหาเด็กที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมสถิติของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีนักเรียนป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 อาทิ โรคสมาธิสั้น ภาวะซึมเศร้า และโรคไบโพลา  ซึ่ง สพฐ.ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจะกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กได้ อีกทั้งครูประจำชั้น และครูแนะแนวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่ถูกต้องจนทำให้บางครั้งอาจดูแลเด็กได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ดังนั้น สพฐ.จึงต้องจัดงบประมาณเพื่อจ้างนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลแก้ปัญหาเด็กที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว  ทั้งนี้ การจ้างนักจิตวิทยาประจำเขตของสพฐ.ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่คนกลุ่มนี้อยากมีความมั่นคงในอาชีพ  จึงอยากให้มีการเปิดตำแหน่งพนักงานราชการ หรือตำแหน่งข้าราชการขึ้น ให้มีเส้นทางในการเจริญเติบโต  พร้อมยอมรับหากจะต้องไปใช้นักจิตวิทยาจากหน่วยงานอื่นอาจไม่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากนักจิตวิทยาของหน่วยงานอื่นยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทาง ดังนั้น สพฐ.จึงจำเป็นต้องมีนักจิตวิทยาที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษา โดยอาจหารือกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ของ สพฐ. เพื่อหาเส้นทางเติบโตในหน้าที่การงานให้แก่นักจิตวิทยา  เช่น เป็นพนักงานราชการ เพื่อให้การดูแลเด็กด้านจิตวิทยามีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม