จัดตั้ง 5 จังหวัดศูนย์กลางสุขภาพรับอาเซียน

| |
อ่าน : 2,102

กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง 5 จังหวัดศูนย์กลางสุขภาพอาเซียนพัฒนา50โรงพยาบาลชายแดนรับเออีซี

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเดินทางตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลนครพนม เพื่อรับฟังการพัฒนาโรงพยาบาลรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (เอซี) และตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพเมือง หรือคลินิกอบอุ่นเทศบาลเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโพน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ให้บริการตรวจรักษาและโรคทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ช่วยลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ ว่า ตนได้มารับทราบสถานการณ์และแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนครพนม เพื่อนำไปปรับให้เข้ากับแผนของกระทรวงสาธารณสุขและแผนของเขตบริการสุขภาพว่าจะพัฒนาร่วมกันอย่างไร เพื่อให้การลงทุนไม่ซ้ำซ้อนและคุ้มค่าคุ้มทุน ซึ่งโรงพยาบาลนครพนมต้องได้รับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้คนในจังหวัดได้รับบริการที่มีคุณภาพ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการมีปีละประมาณร้อยละ 7-8 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดนั้น ที่ผ่านมามีปัญหาการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลมีหนี้สูญร้อยละ 20 ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบควบคุมที่ชัดเจน เช่น การกำหนดอัตราค่าบริการ การทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งต้องทำให้ชัดเจนก่อนที่จะเปิดประชาคมอาเซียน

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมระบบบริการสาธารณสุขในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้วางแผนไว้ 2 ระดับ คือ 1.การพัฒนาระบบบริการในภาพรวมของประเทศได้แบ่งออกเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยให้แต่ละเขตบริการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งเครื่องมือและบุคลากร2.เตรียมจัดตั้งเมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียนกำหนดไว้ 5 จังหวัด คือ ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุบลราชธานี ภาคใต้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคตะวันออกที่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันตกที่ จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพัฒนาโรงพยาบาลชายแดน 50 แห่ง เพื่อรองรับประชาชนแนวชายแดนที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาใช้บริการด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กายเป็นสุข  สถานการณ์รุนแรง  innovation  ห้ามรับประทาน  เห็ดหลินจือ  วิชาละครชุมชน  มัธยม  พื้นที่ภาคเหนือ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  คลอโรฟิลล์ พลังสร้างได้ในตัว  รถเข็นวีลแชล์  นิ่ว  ห่วงโซ่อาหาร  ปราศจากโรคเรื้อรัง  ประชุม Executive Meeting  สสส. สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ Thaihealth ประเพณี แซนโฎนตา ปลอดเหล้า วัฒนธรรม คุณค่า วิถีชีวิต  พี่เลี้ยงเด็ก  แพทย์ผิวหนัง  blood  แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ง่าย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม