จัดตั้ง 5 จังหวัดศูนย์กลางสุขภาพรับอาเซียน

| |
อ่าน : 1,834

กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง 5 จังหวัดศูนย์กลางสุขภาพอาเซียนพัฒนา50โรงพยาบาลชายแดนรับเออีซี

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเดินทางตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลนครพนม เพื่อรับฟังการพัฒนาโรงพยาบาลรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (เอซี) และตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพเมือง หรือคลินิกอบอุ่นเทศบาลเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโพน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ให้บริการตรวจรักษาและโรคทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ช่วยลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ ว่า ตนได้มารับทราบสถานการณ์และแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนครพนม เพื่อนำไปปรับให้เข้ากับแผนของกระทรวงสาธารณสุขและแผนของเขตบริการสุขภาพว่าจะพัฒนาร่วมกันอย่างไร เพื่อให้การลงทุนไม่ซ้ำซ้อนและคุ้มค่าคุ้มทุน ซึ่งโรงพยาบาลนครพนมต้องได้รับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้คนในจังหวัดได้รับบริการที่มีคุณภาพ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการมีปีละประมาณร้อยละ 7-8 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดนั้น ที่ผ่านมามีปัญหาการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลมีหนี้สูญร้อยละ 20 ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบควบคุมที่ชัดเจน เช่น การกำหนดอัตราค่าบริการ การทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งต้องทำให้ชัดเจนก่อนที่จะเปิดประชาคมอาเซียน

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมระบบบริการสาธารณสุขในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้วางแผนไว้ 2 ระดับ คือ 1.การพัฒนาระบบบริการในภาพรวมของประเทศได้แบ่งออกเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยให้แต่ละเขตบริการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งเครื่องมือและบุคลากร2.เตรียมจัดตั้งเมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียนกำหนดไว้ 5 จังหวัด คือ ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุบลราชธานี ภาคใต้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคตะวันออกที่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันตกที่ จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพัฒนาโรงพยาบาลชายแดน 50 แห่ง เพื่อรองรับประชาชนแนวชายแดนที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาใช้บริการด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กระทรวงสาธารณสุข คนไทย โรคความดันโลหิต โรคไต โรคหัวใจขาดเลือด  มโหธรเทวี  จุดสังเกตคลินิก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ร่วมขับเคลื่อนแนวคิด Universal Design ประโยชน์ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่ทำให้ทุกคนมีความสุข  แมกนีเซียม  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการด้านการประเมินผล รับสมัครงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การสร้างความเข้าใจ คัดเลือกบุคลากร ดูแลสุขภาพของตัวเอง อาสาสมัคร  สภาชาวบ้าน  รา  ศักยภาพเด็ก  ภูมิต้านทานโรคต่ำ  เซลล์มะเร็ง  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์  ผู้เลี้ยงสุกร  ลดนักดื่มหน้าใหม่  สานสายใยรักครอบครัว  กรมวิชาการเกษตร  สิทธิประโยชน์  หัวใจวาย  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม