ลุยลดนักสูบบุหรี่ ดึงชุมชนช่วยรณรงค์

| |
อ่าน : 1,435

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ลุยลดนักสูบบุหรี่ ดึงชุมชนช่วยรณรงค์ thaihealth

ดึงยุทธศาสตร์ อสม.ชวนคนในชุมชนเลิกบุหรี่ พบ ปัจจุบันมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ปีละ 2 แสนคน มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ปีละ 2 แสนคน ซึ่งบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่ยาเสพติดอื่น จึงเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงใย โดยปี 2558 มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไปถึง 50,710 คน หรือร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด โดยเฉพาะโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายหลัก รองลงมาคือโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

ลุยลดนักสูบบุหรี่ ดึงชุมชนช่วยรณรงค์ thaihealth

ดร.นพ.บัณฑิตกล่าวด้วยว่า องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าลดการสูบบุหรี่ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 สสส.จึงทำงานเชิงรุกเพื่อลดจำนวนผู้เสพติดบุหรี่ โดยจัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มียุทธศาสตร์เน้นการเข้าถึงผู้สูบในชุมชน โดยให้เครือข่ายหมออนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 คน ชวนคนเลิกสูบบุหรี่ให้สำเร็จ 6 เดือน 1 คนต่อปี ประเทศไทยมี อสม.กว่า 1 ล้านคน ก็จะมีคนเลิกสูบ 3 ล้านคนใน 3 ปี และจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ (สร้างนำซ่อม)” ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือกิจกรรมสร้างนำซ่อม เลิกบุหรี่ เลิกเหล้าต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในระดับตำบล พร้อมสอดแทรกการลด ละ เลิกบุหรี่ทุกกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ สร้างกระแสรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม