ลุยลดนักสูบบุหรี่ ดึงชุมชนช่วยรณรงค์

| |
อ่าน : 1,211

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ลุยลดนักสูบบุหรี่ ดึงชุมชนช่วยรณรงค์ thaihealth

ดึงยุทธศาสตร์ อสม.ชวนคนในชุมชนเลิกบุหรี่ พบ ปัจจุบันมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ปีละ 2 แสนคน มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ปีละ 2 แสนคน ซึ่งบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่ยาเสพติดอื่น จึงเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงใย โดยปี 2558 มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไปถึง 50,710 คน หรือร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด โดยเฉพาะโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายหลัก รองลงมาคือโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

ลุยลดนักสูบบุหรี่ ดึงชุมชนช่วยรณรงค์ thaihealth

ดร.นพ.บัณฑิตกล่าวด้วยว่า องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าลดการสูบบุหรี่ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 สสส.จึงทำงานเชิงรุกเพื่อลดจำนวนผู้เสพติดบุหรี่ โดยจัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มียุทธศาสตร์เน้นการเข้าถึงผู้สูบในชุมชน โดยให้เครือข่ายหมออนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 คน ชวนคนเลิกสูบบุหรี่ให้สำเร็จ 6 เดือน 1 คนต่อปี ประเทศไทยมี อสม.กว่า 1 ล้านคน ก็จะมีคนเลิกสูบ 3 ล้านคนใน 3 ปี และจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ (สร้างนำซ่อม)” ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือกิจกรรมสร้างนำซ่อม เลิกบุหรี่ เลิกเหล้าต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในระดับตำบล พร้อมสอดแทรกการลด ละ เลิกบุหรี่ทุกกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ สร้างกระแสรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม