10 ประเด็น ป้องกันความเสี่ยงวันวาเลนไทน์

โดย
| |
อ่าน : 7,422

 

ผลสำรวจเยาวชนปี 52 -54 พบวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในช่วยวันวาเลนไทน์มากขึ้นทุกปี เกิดในกลุ่มนักศึกษามากกว่าครึ่งรองลงมาเป็นนักเรียน และวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.56 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลสรุปสถานการณ์วันวาเลนไทน์ ปี 2555 ว่า พม.ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลสำรวจข้อมูลเยาวชนวันวาเลนไทน์ ปี 2552 ของ ศฝต.พบว่า เยาวชนอายุ 18-25 ปี ที่มีแฟน คู่รัก กิ๊ก จะมีเพศสัมพันธ์เพิ่มจากปี 2551 จากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 16.6 ขณะที่ผลการสำรวจของม.อัสสัมชัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเพศของเยาวชนในวันวาเลนไทน์ ปี 2554 พบว่า มีเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ร้อยละ 16.9 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2552 ไม่มากนัก ซึ่งจากผลสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้จ่ายช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2555 ของม.หอการค้าไทย พบว่า มีคู่รักวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในวันวาเลนไทน์ โดยเป็นกลุ่มนักศึกษามากที่สุดถึง ร้อยละ 54.9 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนร้อยละ 27.8 และวัยทำงานร้อยละ 17.3

"การที่เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนแม่วัยรุ่นซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร ปี 2552-2554 มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 13 และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 5 และ ปวช. ปี 2 โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี 2550-2554 พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 55.1 และร้อยละ 70 ของวัยรุ่นใช้บ้านตัวเอง หรือบ้านเพื่อนเป็นสถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้วิธีการป้องกันเนื่องจากขาดความไม่รู้ มีความเข้าใจที่ผิด นอกจากนี้วัยรุ่นก็ยังไม่กล้าไปขอรับบริการคุมกำเนิด ทำให้เข้าไม่ถึงบริการ"

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในเทศกาลวาเลนไทน์ 2556 คือ 1.ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 2.รณรงค์แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 3.ให้ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงในที่สาธารณะและ.ควบคุมแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในชุมชน 4.ร่วมมือสถานศึกษาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เช่น คุณธรรม จริยธรรมการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 5.ร่วมมือกับหอพักช่วยกันดูแลพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในหอพัก

6.ร่วมมือกับสถานประกอบการโรงแรม ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 เข้าใช้บริการ 7.ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆให้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8.ส่งทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เช่น โรงหนัง สวนสาธารณะ 9.ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในวันวาเลนไทน์ 10.ร่วมมือภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา หรือการแสดงออกที่สร้างสรรค์ต่อสังคม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม