10 ประเด็น ป้องกันความเสี่ยงวันวาเลนไทน์

โดย
| |
อ่าน : 7,204

 

ผลสำรวจเยาวชนปี 52 -54 พบวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในช่วยวันวาเลนไทน์มากขึ้นทุกปี เกิดในกลุ่มนักศึกษามากกว่าครึ่งรองลงมาเป็นนักเรียน และวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.56 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลสรุปสถานการณ์วันวาเลนไทน์ ปี 2555 ว่า พม.ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลสำรวจข้อมูลเยาวชนวันวาเลนไทน์ ปี 2552 ของ ศฝต.พบว่า เยาวชนอายุ 18-25 ปี ที่มีแฟน คู่รัก กิ๊ก จะมีเพศสัมพันธ์เพิ่มจากปี 2551 จากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 16.6 ขณะที่ผลการสำรวจของม.อัสสัมชัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเพศของเยาวชนในวันวาเลนไทน์ ปี 2554 พบว่า มีเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ร้อยละ 16.9 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2552 ไม่มากนัก ซึ่งจากผลสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้จ่ายช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2555 ของม.หอการค้าไทย พบว่า มีคู่รักวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในวันวาเลนไทน์ โดยเป็นกลุ่มนักศึกษามากที่สุดถึง ร้อยละ 54.9 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนร้อยละ 27.8 และวัยทำงานร้อยละ 17.3

"การที่เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนแม่วัยรุ่นซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร ปี 2552-2554 มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 13 และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 5 และ ปวช. ปี 2 โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี 2550-2554 พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 55.1 และร้อยละ 70 ของวัยรุ่นใช้บ้านตัวเอง หรือบ้านเพื่อนเป็นสถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้วิธีการป้องกันเนื่องจากขาดความไม่รู้ มีความเข้าใจที่ผิด นอกจากนี้วัยรุ่นก็ยังไม่กล้าไปขอรับบริการคุมกำเนิด ทำให้เข้าไม่ถึงบริการ"

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในเทศกาลวาเลนไทน์ 2556 คือ 1.ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 2.รณรงค์แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 3.ให้ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงในที่สาธารณะและ.ควบคุมแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในชุมชน 4.ร่วมมือสถานศึกษาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เช่น คุณธรรม จริยธรรมการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 5.ร่วมมือกับหอพักช่วยกันดูแลพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในหอพัก

6.ร่วมมือกับสถานประกอบการโรงแรม ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 เข้าใช้บริการ 7.ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆให้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8.ส่งทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เช่น โรงหนัง สวนสาธารณะ 9.ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในวันวาเลนไทน์ 10.ร่วมมือภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา หรือการแสดงออกที่สร้างสรรค์ต่อสังคม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วิชาวีถีชีวิต  หมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท  กู้วิกฤติ  เดวิด โบห์ม  ผิวพรรณแตกลาย  วัฒนธรรมสานสายใจ  ผู้ขับขี่  ยาเลิก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  หลักศาสนา  เลือก  สำรวจ  ศูนย์เรียนรู้เยาวชน  สีสังเคราะห์  ตรวจเช็คที่ปัดน้ำฝน  ฤดูร้อน  โรคความดันโลหิต  ประดิษฐ สินธวณรงค์  โรคมะเร็งปอด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ยิ้มได้เมื่อภัยมา แนะชุมชนสู้ภัยพิบัติ เรื่องเล่าจากลำน้ำเข็ก 8 ก. เอาอยู่ ดร.กิติชัย รัตนะ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม