อย.วางยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0

| |
อ่าน : 4,844

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

อย.วางยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 thaihealth

แฟ้มภาพ

อย.วางยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 เข้มงวดความปลอดภัยผู้บริโภค

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการประชุม Retreat อย. ได้ให้ อย.ทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ มุ่งเน้นภาคบริการให้แก่ ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน Pre-Marketting ด้วยการปรับกฎระเบียบการกำกับดูแลตามความเสี่ยงหากผลิตภัณฑ์สุขภาพใดมีความเสี่ยงต่ำ ให้มีการขึ้นทะเบียนอย่างรวดเร็วพร้อมกับจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่จะทำงานวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเร็วขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในธุรกิจได้ทันต่อเวลาอันจะทำให้เกิด

การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันให้จัดทำระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/ นำเข้า/จำหน่ายรวมทั้งการโฆษณาหากมีการกระทำผิดกฎหมายก็ให้มีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่ง โดย อย.ต้องตอบสนองการรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงทีกรณีพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยในท้องตลาดซึ่งทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน อย่างเข้มข้น เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม