ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ(ปลอดเหล้า) ปีที่ 9

| |
อ่าน : 3,006

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ(ปลอดเหล้า) ปีที่ 9 thaihealth

การท่องเที่ยวและกีฬา หนุนแนวคิด สสส. และเครือข่ายงดเหล้า โดยร่วมมือกับไทยพีบีเอส จัดงาน เรือยาวประเพณีและวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ปี 2559 (ปลอดเหล้า) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  หวัง สร้างค่านิยมใหม่ พลิกฟื้นคืนคุณค่างานประเพณีวัฒนธรรม เสริมภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและหนุนงานกีฬาสู่อนาคตของเยาวชนไทย โดยถ่ายทอดสดปีที่ 9

วันนี้เวลา 16.00 น. (9 สิงหาคม 2559) ที่ห้องประชุมกรมหลวงชุมพรฯ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสสส. ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) สนับสนุนโดยกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมแถลงข่าว งานเรือยาวประเพณีและวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ (ปลอดเหล้า)ประจำปี 2559 ภายใต้ ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ(ปลอดเหล้า) ปีที่ 9” โดยเน้นการทำงานเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ฟื้นคืนสู่คุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่มีความปลอดภัย และหนุนเสริมงานท่องเที่ยวและพัฒนาวงการกีฬาเรือพายสู่อนาคตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยสื่อสารผ่าน Thai PBS   

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า งานเรือยาวประเพณีเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญที่มีอยู่ทั่วประเทศ งานแข่งเรือปลอดเหล้ามีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มของประชาชน  ลดปัจจัยเสี่ยงและเหตุอันที่ไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากเครื่องดื่มศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ(ปลอดเหล้า) ปีที่ 9 thaihealthแอลกอฮอล์  รวมถึงฟื้นคืนคุณค่าแท้จริงของงานประเพณี ร่วมทั้งเป็นการส่งเสริมเรือยาวในฐานะที่เป็นกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของประเทศ  สิ่งที่ภาคีต่างๆ ร่วมกันดำเนินการในวันนี้ จะเป็นการยกระดับด้วยการส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย  พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมในมีคุณค่าความหมายขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

พล.ร.ท.สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ กล่าวว่า “กรมอู่ทหารเรือ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวแข่งเรือปลอดเหล้า ประจำปี 2559  ซึ่งคณะผู้จัดงานมีแนวคิดการนำเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงงานแข่งเรือยาวประเพณีเข้ากับเรือราชพิธี และเรือประเภทต่างๆ ในมิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรม คุณค่าเรือในอดีต ตามวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ  คือการผนึกกำลังเพื่อพลิกฟื้นคืนคุณค่าและส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้กับเยาวชนและสังคม อีกทั้งร่วมกันต่อสู้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นข้าศึกชนิดหนึ่งที่ได้เข้ามาทำร้ายลูกหลานเราถึงในบ้าน  ทั้งนี้ ขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงด้วยดี เพื่ออนาคตของลูกหลานสืบไป

นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า แนวคิดของโครงการแข่งเรือปลอดเหล้า ปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  ราชกาลที่ 9 โครงการแข่งเรือปลอดเหล้าครบ ๙ ปี และได้รับความร่วมมือการถ่ายทอดจาก Thai PBS ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ปีที่ 9 จึงขอรับการสนับสนุนจากจากกรมอู่ทหารเรือ  เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการแข่งเรือปลอดเหล้า ได้เข้าเยี่ยมชม ตามรอยเรือไทยใน“พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง” และ “พิพิธภัณฑ์ฯเรือพระราชพิธี งานแข่งเรือปลอดเหล้า ที่ สสส. เครือง่ายองค์กรงดเหล้า และเจ้าภาพสนามต่างๆร่วมกับดำเนินการถ่ายทอดสดโดยไทยพีบีเอส ภายใต้ชื่อ “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ(ปลอดเหล้า) ปีที่ 9”  นับว่าเป็นการร่วมกันสร้างกระบวนการจนเกิดเป็นพลังชุมชน มีนโยบายท้องถิ่น รวมถึงพลังทางวัฒนธรรม จนกระทั้งให้เกิดเป็นพื้นที่รูปธรรมสำหรับการจัดงานเทศกาลหรือประเพณี ที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อ ไม่ให้เด็ก เยาวชน ตกเป็นเหยื่อจาก โฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้าน ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า  “สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขัน  ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ถ่ายทอดสดหลักตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ 9 แล้ว เราถือเป็นศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ(ปลอดเหล้า) ปีที่ 9 thaihealthภารกิจหนึ่งของสื่อสาธารณะที่จะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ ผ่านกีฬาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน ให้ออกสู่สายตาประชาชนในวงกว้าง โดยไทยพีบีเอสได้พัฒนาระบบการถ่ายทอด และเทคนิค ทั้งภาพและเสียงให้ดีขึ้นในทุกๆปี การถ่ายทอดมุมมองภาพที่หลากหลายให้กับผู้ชมด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศ หรือโดรน ที่ให้คุณภาพคมชัดแบบระบบ HD ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และในปีนี้ไทยพีบีเอสได้เพิ่มเทคนิคการใช้กล้อง Hi-motion ที่สามารถถ่ายภาพ ได้เร็วถึง 1,000 เฟรม ต่อวินาที ให้ภาพแบบ Slow motion ที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งยังติดกล้อง Action Cam ไร้สายที่เรือและตัวฝีพายที่เข้าแข่งขัน เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นอิริยาบถการพาย และรับชมการถ่ายทอดสดในมุมมองใหม่ ๆ ที่ให้อรรถรสเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีกล้องไร้สาย พร้อมรถถ่ายทอดสดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดสด และสามารถส่งสัญญาณด้วยระบบ 4G ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น กลางแม่น้ำหรือบริเวณที่กล้องใช้สายเข้าไม่ถึงอีกด้วย

ในปีนี้ ไทยพีบีเอสได้เฟ้นหาสุดยอดสนามแข่งเรือยาวจากทั่วประเทศทั้งหมด 11 สนาม โดยมีทั้งสนามเก่าที่เคยถ่ายทอด และเพิ่ม 5 สนามใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่ สนามวัดหาดมูลกระบือ จ.พิจิตร, สนามวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี, สนามเทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, สนามเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน และ สนามเทศบาล ตำบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรราชธานี ซึ่งแต่ละสนามก็มีประเพณีเก่าแก่และความพิเศษที่นอกเหนือจากการแข่งขันเรือยาวให้ได้รับชมแตกต่างกันออกไป โดยจะเริ่มประเดิมถ่ายทอดสดสนามแรก วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมนี้ ที่คลองตาขำ จ.สมุทรสาคร” ทพ.กฤษดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม