แนะนมแม่ดีที่สุดสำหรับเด็ก

| |
อ่าน : 1,268

ที่มา: www.thainews.prd.go.th

แนะนมแม่ดีที่สุดสำหรับเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย โดยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือน ลูกน้อยได้รับประโยชน์สูงสุด

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เดือนสิงหาคม 2559 ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย โดยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือน โดยไม่ให้น้ำหรืออาหารอื่นผสม และให้นมแม่ร่วมกับอาหารอื่นเมื่อทารกอายุ 6 เดือนไปจนถึง 2 ปี ซึ่งในนมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด ช่วยให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง การเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะต้องเริ่มให้เร็วที่สุดตั้งแต่หลังคลอด น้ำนมที่มาครั้งแรกจะเป็นนมที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเด็ก เพราะจะมีภูมิต้านทานโรคจากแม่  น้ำนมจะมีลักษณะสีเหลืองใส เรียกว่าโคลอสตรุ้ม ยิ่งดูดได้มากจะยิ่งเป็นผลดีต่อเด็ก และจะเป็นกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมผลิตออกมามากขึ้น จึงขอเชิญชวนแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพื่อเด็กจะมีการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย และมีจิตใจที่ดีเป็นสายใยรักแห่งครอบครัว

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพื่อรับการตรวจครรภ์ให้ครบ 5 ครั้งฟรี ซึ่งแพทย์จะติดตามสุขภาพของแม่ และความสมบูรณ์ของเด็ก โดยมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด การได้รับยาที่มีแร่ธาตุสำคัญ ได้แก่ โฟเลตป้องกันความพิการแต่กำเนิด ไอโอดีนป้องกันปัญญาอ่อน และเหล็กป้องกันปัญหาซีด เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี มีพัฒนาการ และโภชนาการสมวัย ปลอดโรคพันธุกรรม เพิ่มระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนฝากครรภ์ได้ที่สถานพยาบาลของของรัฐทุกแห่งได้ฟรีทุกสิทธิ์ ทั้งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และข้าราชการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม