มหกรรม “รวมพลคนจัดการขยะ”

| |
อ่าน : 3,147

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thainews.prd.go.th

มหกรรม “รวมพลคนจัดการขยะ” thaihealth

มหกรรมรวมพลคนจัดการขยะ แปรรูปผลผลิตจากขยะ สู่การลดปริมาณแบบมีส่วนร่วม

ที่โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สสส. ร่วมกันจัดงานมหกรรมรวมพลคนจัดการขยะ  โดยมี นายโชคชัย  เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน  โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 อำเภอ  142 แห่ง  เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน  โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการการแปรรูปผลผลิตจากขยะ  อาทิ หมวกจากซองผงซักฟอง  กระเป๋าจากซองกาแฟ  ถังเก็บของจากกระป๋องต่างๆ  ดอกไม้จากขยะต่างๆ  และการบริหารจัดการขยะให้เป็นเงิน จากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อสร้างกระแสความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการขยะ  เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ เกิดนักจัดการขยะ เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดับจังหวัดในเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และเกิดการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

ซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 2556 จังหวัดมหาสารคามมีขยะมูลฝอย ทั้งสิ้นวันละ 960 ตัน หรือ 350, 389 ตันต่อปี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 59  แห่ง จากทั้งหมด 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42  ซึ่งทั้ง 59 แห่ง มีขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บ ขน และนำไปกำจัด จำนวน 121,000 ตัน/ปี  สามารถนำไปกำจัดได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพียง 23,000 ตัน หรือร้อยละ 19  ที่เหลือ 98,000 ตัน ยังไม่สามารถกำจัดได้อย่างถูกต้อง  ในส่วนของ อปท. อีก 83 แห่ง ที่ยังไม่มีบริการ หรือระบบการจัดการขยะ พบว่าเกิดขยะขึ้น 165,000 ตันต่อปี ขยะมูลฝอยเหล่านี้ ยังไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือยังมิได้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสมแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม