ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่

| |
อ่าน : 8,715

 

ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่ผ่านมา โดยส.ป.ก. เน้นให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะในอาชีพเกษตรกรรม

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวถึง โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งส.ป.ก.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่ผ่านมา

โดยส.ป.ก. เน้นให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะในอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วยการใช้ข้อมูลด้านการเกษตร ข่าวสารความรู้รอบตัว เพื่อนำมาวางแผนการผลิต การบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องความต้องการของตลาด เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับสินเชื่อ / กองทุน ที่สนับสนุนเงินกู้ยืมให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เงินทุนนี้จะเป็นทุนหมุนเวียนในครัวเรือนเพื่อประกอบวิชาชีพ  รวมถึงนโยบาย "สมาร์ท ฟาร์มเมอร์" (smart farmer) หรือเกษตรกรปราดเปรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อปรับยุทธศาสตร์ใหม่ ยกระดับภาคการเกษตรไทย เกษตรกรปราดเปรื่อง

“คนที่มีความรวดเร็วเปรื่องปราชญ์คือ คนที่คิดดีทำเป็น รู้จักวางแผน มีความรู้ในการประกอบอาชีพของตัวเองอย่างดี แก้ปัญหาได้ รวมถึงการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต่อไปเกษตรกรจะรู้จักการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและรู้จักใช้เทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาแรงงาน นอกจากนี้ ยังผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งพัฒนาชุมชน พัฒนาตนเอง เพราะคนที่มีคุณภาพจะเข้าใจงานที่ทำ ปัญหาทุกอย่างก็สามารถแก้ไขและบริหารจัดการได้ดี”ดร.วีระชัยกล่าว

นอกจากนี้ ดร.วีระชัยกล่าวต่อว่า ส.ป.ก.จัดอบรมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นไม่ใช้สารเคมี มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และนำไปขอรับรองมาตรฐานได้ หากสินค้าใดที่มีศักยภาพในการแปรรูปและมีช่องทางการจัดจำหน่าย เกษตรกรสามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากกองทุนที่ตั้งขึ้น หรือ ธ.ก.ส. เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะเสริมสร้างให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถขยายศักยภาพตัวเองไปสู่การผลิตเชิงการตลาดที่มีประสิทธิภาพ หากผลผลิตของเกษตรกรส่งออกได้ก็จะขยายธุรกิจได้ หรือรวมตัวเป็นตลาดเสรีการค้าอาเซียน  เกษตรกรจะเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่ระบบเขตการค้าที่มั่นคง และในอนาคตอันใกล้ เกษตรกรจะลดน้อยลงและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นคือ มากกว่า 55 ปี ซึ่งมีผู้สนใจเรียนด้านเกษตรกรรมและวิชาที่เกี่ยวข้องน้อยลง จนเกิดการสูญเปล่าทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม