ดัน "อุบลราชธานี" นครแห่งการอ่าน

| |
อ่าน : 5,668

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก MGR Online 

ดัน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ กศน. อุบลราชธานี 20 จังหวัดเครือข่ายภาคอีสาน ถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก สร้างวัฒนธรรมการอ่านจากแม่สู่ลูก

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน และ 20 จังหวัดภาคอีสาน จัดเวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อสกัดบทเรียน ถอดความสำเร็จและอุปสรรคที่ต้องการก้าวพ้นของอุบลราชธานีโมเดลนครแห่งการอ่าน และมุ่งสู่นครแห่งการอ่านไปพร้อมๆ กับสานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน

ดัน

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า "การอ่าน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งขององค์ประกอบในการพัฒนามนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากการอ่านทำให้องค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เอง การอ่านจึงเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมที่จะนำพาให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะพบเห็นได้จากประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้วว่าประชากรของประเทศนั้นๆ จะมีนิสัยรักการอ่านจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดต่อเนื่องจากแม่สู่ลูก และจากสังคมสู่สังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น การอ่านจึงมีความสำคัญทั้งครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ทั้งส่วนงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม รวมถึงกลไกและช่องทางต่างๆ เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน เข้าถึงระบบอ่านและส่งเสริมให้สังคมสร้างวัฒนธรรมในการอ่านให้เกิดขึ้นกับทั่วทุกแห่งของภูมิภาค

สำหรับการจัดเวทีถอดบทเรียนในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการแปรยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการเรียนรู้ของไทยสู่แผนปฏิบัติการสู่นครแห่งการอ่าน และสานพลัง 20 จังหวัดในภาคอีสานเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนครแห่งการอ่านสู่ระดับภูมิภาค และขยายต่อไปทั่วประเทศ เพื่อให้แผ่นดินไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม