สถานประกอบการ สู่ "องค์กรลดพุงลดโรค"

| |
อ่าน : 8,022

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สถานประกอบการ สู่

สสส. จัดงานสัมมนาสถานประกอบการสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค

เนื่องด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร จับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกันจัดงานสัมมนา "สถานประกอบการและอบรมเขียนแผนสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค" เพื่อสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่นำไปสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงรุกที่จะแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดโรคอ้วนลงพุงของประชากรวัยทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพองค์รวมของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลให้กับงาน สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าถึงและสามารถที่จะนำชุดความรู้ สู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคมาปรับใช้ให้เกิดการดำเนินงานภายในองค์กรจนบรรลุผลได้อย่างแท้จริง

การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลในภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการกองทุน สสส. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ให้ข้อเสนอแนะทำไมต้องเป็นองค์กรลดพุงลดโรค เป็นแล้วดีอย่างไร องค์กรได้ประโยชน์อย่างไร และบุคลากรในองค์กรจะได้ประโยชน์อย่างไรอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ ที่ปรึกษากรมอนามัย ชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคจากองค์กรต้นแบบชั้นนำ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2559เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม