สร้างความผูกพัน หยุดความรุนแรงครอบครัว

| |
อ่าน : 2,346

ที่มา: ข่าวสด 

สร้างความผูกพัน หยุดความรุนแรงครอบครัว thaihealth

แฟ้มภาพ

การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมสร้างความผูกพันและยังช่วยลดความรุนแรงในครอบครัว

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีข่าวการฆ่าหรือจ้างวานฆ่าบุพการี ว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้มีอารมณ์รุนแรงและขาดความยับยั้งชั่งใจ การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี มีการใช้ความรุนแรง ขาดแนวทางการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม และการติดสารเสพติดที่มีผลทำลายสมอง

นพ.เจษฎากล่าวว่า จึงขอแนะนำครอบครัวให้รู้จักชื่นชมกัน ใช้เวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว แก้ปัญหาที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่นและค่อยเป็นค่อยไป ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก โดยเฉพาะความดีงาม ความยับยั้งชั่งใจ เพราะนิสัยส่วนหนึ่งของลูกย่อมเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครอง สื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการกำหนดกฎเกณฑ์ การตำหนิติเตียนหรือการกล่าวโทษกันควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เปรียบเทียบระหว่างพี่น้องหรือบุคคลอื่น

"การกล่าวโทษกันอย่างมีอคติจะนำไปสู่การทารุณทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเก็บกดและเกิดปมด้อยในจิตใจ ต้องไม่ละเลยที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูก รู้จักจัดการความเครียด โดยออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ ไม่ทำร้ายกันด้วยวาจาหรือร่างกาย ทำดีก็ชม ทำไม่ดีก็ต้องสอน พูดกันด้วยเหตุผล สร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เด็ก ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง" นพ.เจษฎากล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม