สร้างความผูกพัน หยุดความรุนแรงครอบครัว

| |
อ่าน : 2,364

ที่มา: ข่าวสด 

สร้างความผูกพัน หยุดความรุนแรงครอบครัว thaihealth

แฟ้มภาพ

การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมสร้างความผูกพันและยังช่วยลดความรุนแรงในครอบครัว

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีข่าวการฆ่าหรือจ้างวานฆ่าบุพการี ว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้มีอารมณ์รุนแรงและขาดความยับยั้งชั่งใจ การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี มีการใช้ความรุนแรง ขาดแนวทางการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม และการติดสารเสพติดที่มีผลทำลายสมอง

นพ.เจษฎากล่าวว่า จึงขอแนะนำครอบครัวให้รู้จักชื่นชมกัน ใช้เวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว แก้ปัญหาที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่นและค่อยเป็นค่อยไป ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก โดยเฉพาะความดีงาม ความยับยั้งชั่งใจ เพราะนิสัยส่วนหนึ่งของลูกย่อมเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครอง สื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการกำหนดกฎเกณฑ์ การตำหนิติเตียนหรือการกล่าวโทษกันควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เปรียบเทียบระหว่างพี่น้องหรือบุคคลอื่น

"การกล่าวโทษกันอย่างมีอคติจะนำไปสู่การทารุณทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเก็บกดและเกิดปมด้อยในจิตใจ ต้องไม่ละเลยที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูก รู้จักจัดการความเครียด โดยออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ ไม่ทำร้ายกันด้วยวาจาหรือร่างกาย ทำดีก็ชม ทำไม่ดีก็ต้องสอน พูดกันด้วยเหตุผล สร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เด็ก ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง" นพ.เจษฎากล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม