ส่งเสริมครู รู้กฎหมายแม่วัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,308

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ส่งเสริมครูรู้กฎหมายแม่วัยรุ่น thaihealth
แฟ้มภาพ

ศธ.เร่งศึกษาพ.ร.บ.แม่วัยรุ่น2559 ลุยทำหลักสูตรอบรม'ครู-ผู้บริหาร

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้วัยรุ่นหมายถึงบุคคลอายุ 10-20 ปี ให้สิทธิแก่วัยรุ่นเรื่องการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร โอกาสในการได้รับการศึกษา ว่า ศธ.ได้นำ พ.ร.บ.ดังกล่าวมาศึกษาในรายละเอียด มาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในฐานะที่ ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา รวมไปถึงจะจัดทำหลักสูตรอบรมครูและผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยอบรมผ่านระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ระบบทีอีพีอี ออนไลน์ ด้วย

จากนี้ผู้บริหาร และ ครูทุกคนจะต้องรับรู้ว่าต่อไปหากมีกรณีเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียนเกิดขึ้นในสถานศึกษา ถือเป็นสิทธิของเด็ก โรงเรียนจะปฏิเสธจัดการศึกษาให้เด็กไม่ได้ ทั้งนี้ ครูจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน หรือ การสอนเพศศึกษามากขึ้น ซึ่งครูและผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กกำลังสนใจเรื่องใด จะได้สามารถให้เข้าไปให้ข้อมูลความรู้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม” รศ.นพ.กำจร กล่าว.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม