ขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่

โดย
| |
อ่าน : 2,231

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ lamphun.go.th

ขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ thaihealth

ชาวชุมชนบ้านหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง และ บ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ปลอดจากปัญหาขยะ , ปัญหาสุขภาพ และประชาชนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 

29 ก.ค. 59  ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และชุมชนบ้านหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง , ชุมชนบ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จัดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ปราชญ์ชุมชนที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ ชุมชนน่าอยู่ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้ามาก ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และการแสดงผลการดำเนินงานให้ผู้ร่วมงานได้รับชมด้วย

นางแสงจันทร์ มโนสร้อย ผู้แทนคณะทำงานโครงการฯ / ผู้แทนภาคประชาชน กล่าวว่า ในปี 2558 ชุมชนบ้านหนองล่อง เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานนำเอา ปัญหาขยะจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นประเด็นแก้ปัญหา จนกระทั่ง ปี 2559 มีการแก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สถิติการเผาขยะภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 95 ผู้ร่วมโครงการได้หยุดเผาขยะและนำวัชพืชมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , มีการประชุมหารือเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยปราศจากความขัดแย้ง ส่วนในพื้นที่บ้านเหล่าดู่  อ.ป่าซาง ได้มีการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอาหารของชาติพันธุ์มอญ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม