รวม 'พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด'

| |
อ่าน : 3,433

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล 

รวม \'พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด\'  thaihealth

ร่วมแสดงพลังเยาวชนรุ่นใหม่งาน มหกรรมเครือข่ายเยาวชนน่าน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด" ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนน่าน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด" ครั้งที่ 2 ในฐานะพลังพลเมืองรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมเมืองน่าน เยาวชนทั้ง 13 กลุ่ม แสดงพลังร่วมนำเสนอประเด็นเมืองน่าน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการจัดการขยะ ภายในงานพบกับนิทรรศการพลังพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างสรรค์เมืองน่าน เวทีเสวนาประเด็น "งอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิด ผ่านมุมมองของผู้ใหญ่และเยาวชน" เวทีพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Ignite show) โดยตัวแทนเยาวชนละอ่อนน่าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นน่าน

พร้อมเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน ดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน สนับสนุนโดย สสส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 30-วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน ติดตามรายละเอียดที่ www.scbfoundation.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม