เปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อบริการรักษาพยาบาล

| |
อ่าน : 1,693

สาธารณสุขตรังเปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาล

นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องจากในปัจจุบันการเจ็บป่วยของประชาชนมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นภัยเงียบหรือแม้แต่โรคติดต่อกระจายอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่มากขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับผู้ป่วย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ้น และมอบคอมพิวเตอร์พกพกหน้าจอสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 158 เครื่อง งบประมาณ 3,700,000 บาท

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 คน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม