เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม

| |
อ่าน : 21,220

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th

ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน, หนังสือเที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม จัดทำโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับ สสส. และ ททท.

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม thaihealth

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงเรียกว่าวันพระธรรม เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนพึงน้อมรำลึกถึงพระธรรมของพระพุทธองค์ และนำมาปฏิบัติและดำรงตนอยู่บนทางสายกลาง

เมื่อใจมีทุกข์ หรือกำลังเผชิญกับปัญหาที่ยังหาหนทางแก้ไขไม่ได้ หลายๆ คนจึงเลือกการไปปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้จิตใจสงบ และตั้งสติกับปัญหาเหล่านั้น พระภาวนาโพธิคุณ หรือ พระอาจารย์โพธิ์ แห่งวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี) แสดงธรรม ว่า

“คนเราเหมือนนกที่อยู่บนฟ้า ปลาที่อยู่ในน้ำ คือจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลา แต่ไม่รู้ตัว หากคุณเป็นนกตัวหนึ่งที่อยากรู้จักฟ้า เป็นปลาที่อยากรู้จักน้ำ เป็นชาวพุทธที่อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ด้วยการตั้งใจจะไปปฎิบัติธรรมดูสักครั้ง ก็นับว่าคุณได้ก้าวบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วพระอาจารย์โพธิ์ เทศนา

หลังจากที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และแสดงธรรมเทศนาครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ด้วยหลักธรรมที่สำคัญ 2 ประการคือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ หรือที่เรียกกันว่า มรรค 8 คือการตั้งตนให้อยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา นอกจากนี้ อริยสัจ4 ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม คือ ความจริงอันประเสริฐ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทำให้เราพิจารณาการมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุด หลักธรรมข้างต้นนั้น นับว่าเป็นหัวใจของการดับทุกข์ที่เกิดขึ้น การปฏิบัติธรรม จึงทำให้ผู้ปฎิบัติไม่จมอยู่ในกองทุกข์ และพิจารณาเหตุแห่งทุกข์ด้วยสติ ทำให้ใจอิ่มบุญ

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษานี้ หลายๆ คนอาจจะมีการวางแผนเดินทาง เพื่อไปทำบุญและปฏิบัติธรรม ตามสถานที่ต่างๆ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงมีวิธีการเตรียมตัว ก่อนปฏิบัติธรรม มาฝากค่ะ

8 ข้อเตรียมตัว ก่อนไปปฏิบัติธรรมเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม thaihealth

1. การแต่งกาย ผู้หญิง ควรใส่เสื้อสีขาว (ไม่รัดรูป คอไม่กว้าง) ผ้าถุงสีขาว ส่วนผู้ชาย ควรใส่เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว

2. ผ้าห่ม / ถุงนอน / เครื่องนอนส่วนตัว

3. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ฯลฯ)

4. รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ เพื่อสะดวกในการเดิน

5. ไฟฉาย

6. ยากันยุง

7. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

8.เตรียมร่างกายให้แข็งแรง และจิตใจให้สงบพร้อมปฏิบัติธรรม

มาที่สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวนดอกไม้แห่งธรรม อย่างเสถียรธรรมสถานนั้น มีแนวปฏิบัติ คือ ใช้หลักสติปัฏฐาน 4 และอานาปนสติภาวนา ใช้การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหนทาง มีศีล สมาธิและปัญญาประครองใจผู้ปฏิบัติ และมีการฝึกฝนสติ รู้ตัว รู้เบิกบาน ใจตั้งมั่น

ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมาย และได้ร่วมมือกับ สสส. เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการ “ปลูกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน เปิดดวงตาเห็นธรรม” เพื่อเฉลิมฉลองปีเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม thaihealthแห่งพุทธชยันตี,  โครงการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ, กิจกรรมสุข-สนทนา ครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยา ฯลฯ

นอกจากนี้แล้ว วัดธารน้ำไหล หรือ สวนโมกขพลาราม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยมีท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ให้แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่คือ เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง เป็นอยู่อย่างง่าย กระทำอย่างยาก และใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อศึกษารอบรู้ และพัฒนาชีวิตด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา

ยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกหลายที่ทั่วประเทศไทย ที่พร้อมเปิดรับพุทธศาสนิกชน เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม http://bit.ly/1TiOevP) ก่อนจะออกเดินทางไปปฏิบัติธรรม นอกจากจะเตรียมของใช้ให้พร้อมแล้ว อย่าลืมเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมด้วยนะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)