ห่วง 'ปัญหาบุหรี่' ในสถานศึกษา

| |
อ่าน : 6,396

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 

]ห่วงปัญหาบุหรี่ในสถานศึกษา thaihealth

แฟ้มภาพ

สพฐ. จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 พร้อมแสดงความเป็นห่วงต่อปัญหาบุหรี่ในสถานศึกษา

วันนี้ (12 ก.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการครุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ลด ละเลิก อบายมุข ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูญบุหรี่ มีศีล 5 ทำหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ อบายมุข ในโรงเรียน จำนวน 305 คน โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขอแสดงความยินกับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและแบบอย่างที่ดีในการสั่งสอนนักเรียนในสถานศึกษาให้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “ผู้ที่เป็นครู จะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้องให้การศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชน ให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งด้านจิตใจและความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่า งานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือความเป็นความตายของประเทศเพราะอนุชนที่มีความรู้ ความดีเท่านั้น ที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้ ” ซึ่งทำงานเชิงรุกกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้ครูที่ได้รับรางวัลจะกลับไปเป็นต้นแบบขยายผลการดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าส่วนตัวรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องการสูบบุหรี่ของนักเรียนในสถานศึกษา เพราะการสูบบุหรี่จะนำไปสู่ปัญหาอบายมุขอื่นๆตามมา ดังนั้น ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการงด เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม