ค้นหาครูดี มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 4,729

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ค้นหาครูดี มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 thaihealth

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560” การเฟ้นหาครูดีพัฒนาคุณภาพคนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ซึ่งเป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2558 พบว่า มีการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูและศิษย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อนครู และความร่วมมือจากหน่วยงานภาคนโยบาย เป็นต้น

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็นรางวัลที่มุ่งเชิดชูครูในระดับนานาชาติ “ทุกท่านสามารถเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกในจังหวัดที่มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นจุดอำนวยการ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อประกอบด้วย 1) ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป และ 2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลาในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นกลไก (ก.ค.-ธ.ค.59) และการคัดเลือกในส่วนกลาง (ม.ค.-มี.ค.60) ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาประกาศผลในวันที่ 25 เม.ย.60 และจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ 10 ต.ค. 60 โดยในครั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์นั้น มีสิทธิ์ได้ค้นหาครูดี มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 thaihealthรับการเสนอชื่อได้อีกเพียง 1 ครั้ง ตามประกาศของมูลนิธิฯ ข้อมูลเพิ่มเติม www.PMCA.or.th

ในการนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิและผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ประเทศไทยและอาเซียนหันมาให้ความสำคัญในคุณภาพการศึกษา การสื่อสารจึงมิใช่เพียงการแจ้งทราบถึงคุณสมบัติ หรือแนวทางการคัดเลือกเท่านั้น แต่กรมประชาสัมพันธ์ต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมอบนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นกิจจะลักษณะในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารความก้าวหน้าของโครงการนี้ เพราะถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพคนซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

“ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นศิษย์มีครู ในฐานะนักสื่อสาร สามารถเลือกใช้เครือข่ายครูที่ได้รับรางวัลในปี 2558 จำนวน 164 คน ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดเป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบในการสื่อสารจุดประเด็นสร้างกระแสได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และครูผู้มีคุณูปการ ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องแปลกแตกต่างจากเดิม และสามารถลงมือทำได้ทันที ไม่ว่าท่านจะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เป็นนักประชาสัมพันธ์ หรือสื่อมวลชน ต้องทำหน้าที่ในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารถือเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยหลังจากการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจใน 4 ภูมิภาคแล้ว กรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิฯ จะมีการจัดแถลงข่าวร่วมกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ต่อไป” ดร.จรูญ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม