ยกย่องครูดีไม่มีอบายมุข

| |
อ่าน : 12,904

ที่มา: MGR Online 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์

ยกย่องครูดีไม่มีอบายมุข thaihealth

สพฐ. ยกย่องครูดีไม่มีอบายมุข ชวนครูทั่วประเทศเป็นแบบอย่าง สร้างความรู้ คู่คุณธรรม หนุนเยาวชนคิดดีทำดี ลดเสี่ยงก่อปัญหาสังคมไม่หลงผิดตกเป็นทาสอบายมุข หลังพบเด็กไทยเลียนแบบพฤติกรรมเสื่อมจากสื่อต่างๆ

วันนี้ (12 ก.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายครูโรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่ลด ละ เลิก อบายมุข ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ มีศีล 5 ทำหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข ในโรงเรียน พร้อมสร้างค่านิยมเป็นและแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ครูดีไม่มีอบายมุข ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน เพราะทุกวันนี้อบายมุขต่างๆ มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ตลอด เวลาเมื่อเกิดแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสังคม ประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนทุกวันนี้ยังคงต้องการ ผู้ใหญ่ที่อบรมให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจทั้งในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ “ผู้ที่เป็นครู จะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้องให้การศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชน ให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งด้านจิตใจและความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่า งานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือความเป็นความตายของประเทศเพราะอนุชนที่มีความรู้ ความดีเท่านั้น ที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้ ” ซึ่งทำงานเชิงรุกกับกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะการให้กำลังใจเพื่อให้ทำสิ่งที่ดีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ มีจรรยาบรรณ และสร้างเครือข่ายพร้อมขยายผลให้เกิดครูที่ดีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความร่วมมือนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ เยาวชนและ สถาบันการศึกษากลายเป็นองค์กรที่ปลอดจากอบายมุขต่อไป ในวันข้างหน้า

ครูสำอาง ตัวแทนคณะผู้จัดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข กล่าวว่า การจัดงานครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 5 ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติและปลุกพลังด้านศีลธรรมให้บุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการลด ละเลิกอบายมุข ซึ่งก็คือการพนัน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ ซึ่งเป็นต้นทางของยาเสพ และเป็นปัญหาใหญ่ของชาติรวมทั้ง ซึ่งปัจจุบันส่งผลทำร้ายทำลายเยาวชนมากขึ้น จึงควรต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ไปกับการปฏิรูปการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ที่สองของนักเรียน ถ้าครูเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยจากอบายมุข ปัญหาสังคมที่เกิดกับนักเรียนรวมทั้งคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น สำหรับปีนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 305 คน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 49 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 97 คน และครู จำนวน 159 คน

โดยขอเชิญชวนครูทุกท่าน คำนึงถึงหน้าที่ ตั้งใจมอบสิ่งดีๆให้ศิษย์เพื่อจะได้โตไปอย่างมีคุณภาพและสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ครูดีไม่มีอบายมุข ใครได้ ใครเสีย” การแสดงบทเพลงจากจอมยุทธขลุ่ย โดยอ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ครูดีไม่มีอบายมุข ของแผ่นดินเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 และดนตรีโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” โดยวงผู้ไทน้อย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม