รวมพลัง สร้าง “นักสร้างสุของค์กร”

| |
อ่าน : 3,421

เรื่องโดย : พัชรี  บอนคำ team content www.thaihealth.or.th

รวมพลัง สร้าง “นักสร้างสุของค์กร” thaihealth

แฟ้มภาพ

สว. เปิดโครงการ นสอ. และมอบประกาศนียบัตรแก่นักสร้างสุของค์กรตัวคูณ พร้อมจัดซุ้มและนิทรรศการให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 (ที่ผ่านมา) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เปิดงานโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร (นสอ.)  กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุง และกิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักสร้างสุของค์กรตัวคูณ จำนวน 46 คน โดยมีนางวรารัตน์ อติเทพ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานพิธีและผู้มอบ และนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี

โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุงและกิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า เป็นกิจกรรมของทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรเป็นคนทำงานที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กร อันส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานนอกจากซุ้มประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นต่อไปแล้ว ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ องค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ทางสงบหรือการมีคุณธรรมจริยธรรม (Happy Soul) 2.สังคมดี (Happy Society) 3.หาความรู้ (Happy Brain) 4.ปลอดหนี้ (Happy Money) 5.ครอบครัวดี (Happy Family) 6.สุขภาพดี (Happy Body) 7.การผ่อนคลาย (Happy Relax) 8.ความสุขทางใจ (Happy Heart)  อีกทั้งยังมีซุ้มรวมพลังกินดีไม่มีพุง ซุ้มกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาพวกเราทำได้ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมและร่วมสนุกอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม