"บ้านสำโรง" หมู่บ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุด และพวกเขาจัดการกับปัญหาที่เยอะนี้ได้อย่างไร???..

โดย
| |
อ่าน : 25,698

"สภาผู้นำชุมชน" .. 
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน


รอบรู้เรื่องโครงการในครั้งนี้..
ขอนำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้..รูปแบบการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพ แบบฉบับ "สภาผู้นำชุมชน" บ้านสำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ฉบับย่อ

ชมการถอดบทเรียนเรื่องการจัดการที่เป็นรูปธรรมจากโครงการ  “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”  ผนึกกำลังการทำงานร่วมกันผ่านแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2559 ที่มุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน จนเกิดกลไกสภาผู้นำชุมชน ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ….  

พบกับตอนต่อไป :  
ที่มาของสภาผู้นำชุมชน "บ้านสำโรง"  ฉบับลงรายละเอียดได้ในสัปดาห์หน้า...

ติดตาม :
ปัญหาของบ้านสำโรง
การดำเนินงานของสภาผู้นำชุมชน และ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

พร้อมกับ.. บทบาทของ สสส.กับการขับเคลื่อน "สภาชุมชนบ้านสำโรง"

**สามารถดาวโหลดเอกสารได้แล้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม