"บ้านสำโรง" หมู่บ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุด และพวกเขาจัดการกับปัญหาที่เยอะนี้ได้อย่างไร???..

โดย
| |
อ่าน : 21,162

"สภาผู้นำชุมชน" .. 
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน


รอบรู้เรื่องโครงการในครั้งนี้..
ขอนำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้..รูปแบบการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพ แบบฉบับ "สภาผู้นำชุมชน" บ้านสำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ฉบับย่อ

ชมการถอดบทเรียนเรื่องการจัดการที่เป็นรูปธรรมจากโครงการ  “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”  ผนึกกำลังการทำงานร่วมกันผ่านแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2559 ที่มุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน จนเกิดกลไกสภาผู้นำชุมชน ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ….  

พบกับตอนต่อไป :  
ที่มาของสภาผู้นำชุมชน "บ้านสำโรง"  ฉบับลงรายละเอียดได้ในสัปดาห์หน้า...

ติดตาม :
ปัญหาของบ้านสำโรง
การดำเนินงานของสภาผู้นำชุมชน และ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

พร้อมกับ.. บทบาทของ สสส.กับการขับเคลื่อน "สภาชุมชนบ้านสำโรง"

**สามารถดาวโหลดเอกสารได้แล้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม