เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมทำขาเทียมพระราชทาน

| |
อ่าน : 5,517

กรมควบคุมมลพิษเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้เกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะมูลฝอยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส

นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและอันตรายกล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้เกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะมูลฝอย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริจาคอะลูมิเนียม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมคุณธรรมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยนำอะลูมิเนียมมาผลิตเป็นชิ้นส่วน เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมและไม้เท้า โดยดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาทียมพระราชทาน รับบริจาคอะลูมิเนียมทุกชนิดไม่เฉพาะเพียงแต่ฝากระป๋องเท่านั้น โดยสามารถบริจาคอะลูมิเนียมได้ที่กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด จุดรับบริจาคที่เป็นเครือข่ายของโครงการ และสามารถบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับขนส่งอะลูมิเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทำความสะอาดและบรรจุกล่อง ขนาดไม่เกิน 24x40x17 เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งถึง “โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม