“ศปถ.สุรินทร์” ต้นแบบเมืองลดอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 6,038

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

“ศปถ.สุรินทร์” ต้นแบบเมืองลดอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.-ศวปถ. ชี้ตั้งศปถ.อำเภอ/อปท. เป็นจุดจัดการ สั่งการแก้ไขปัญหาได้จริง พร้อมทำต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ปีใหม่-สงกรานต์ “นายอำเภอศรีณรงค์” เผย รณรงค์หมวกกันน็อกได้ผล อสม.-ผู้นำชุมชนสวมหมวก100% นักศึกษา-นักเรียน เกิน 70% อ.จอมพระ สงกรานต์ปี 59 ตายเป็น "ศูนย์"

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันโจรง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนว่า รัฐบาลได้ยกปัญหาด้านอุบัติเหตุเป็นวาระแห่งชาติเพราะอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียไม่เฉพาะแต่ครอบครัวแต่ ทำให้ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ กลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางของจังหวัดสุรินทร์เป็นโมเดลที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอดเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

"ดีใจที่ได้เห็นการดำเนินการลดอุบัติเหตุจราจรได้สำเร็จ ถ้าเราสามารถทำกระบวนการเช่นนี้ได้ในทุกอำเภอตำบลจะช่วยลดจุดเสี่ยงและลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน" พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

“ศปถ.สุรินทร์” ต้นแบบเมืองลดอุบัติเหตุ thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. โดยแผนจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน จึงสนับสนุนศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย พัฒนาการทำงานด้านความปลอดภัยทางทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ให้ทำงานคล่องตัวขึ้น และสร้างต้นแบบกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับต่างๆ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้างความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานหลักต่างๆ พัฒนาการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)  และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ซึ่งจะเป็นจุดจัดการ/อำนวยการ นำนโยบายจากส่วนกลางนำไปประยุกต์และปฏิบัติใช้จริงในพื้นที่

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. สนับสนุนการทำงานให้เกิดต้นแบบกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ 3 อำเภอของจ.สุรินทร์ ได้แก่ อ.ศรีณรงค์ อ.จอมพระ และอ.บัวเชด ผลการดำเนินงาน 3ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 2 ส่วนคือ 1.พัฒนาระบบการจัดการ/จุดอำนวยการ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริง และมีความต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์เท่านั้น 2.พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนดีขึ้น โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ที่ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ การดื่มแล้วขับ ทั้งนี้ สสส. อยู่ระหว่างการขยายโมเดลการทำงานในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ และเตรียมต่อยอดการทำงานพัฒนาให้เป็นต้นแบบการจัดการในระดับพื้นที่ของไทย พร้อมพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับเคลื่อนศปถ.อำเภอ/ท้องถิ่น

“ศปถ.สุรินทร์” ต้นแบบเมืองลดอุบัติเหตุ thaihealth

นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ ได้นำลงพื้นที่ดูบริเวณปรับจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านกันโจรง กล่าวว่า จากข้อมูล ปี 2554 – 2556 มีอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ 453 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 927 ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 5 ราย พื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด 4 ตำบล คือ จอมพระ หนองสนิท เมืองลีง และเป็นสุข เพราะเป็นพื้นที่ที่มีเถนนสายหลักผ่านไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นทางอีสานเหนือ ทำให้การจราจรคับคั่ง มีรถสัญจรจำนวนมากและวิ่งด้วยความเร็วสูง ขณะที่สภาพถนนแคบเพียง 2 เลน และไม่มีสัญญาณไฟในทางแยก พื้นผิวถนนไม่เรียบ มีต้นไม้ใหญ่ข้างทาง จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงร่วมกันพัฒนาการสร้างกลไกขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนทำให้อุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ศปถ.อำเภอ

นายณรงค์ กล่าวต่อว่า มีนโยบายการขับเคลื่อนระดับอำเภอ 3 เรื่อง คือ 1. การสวมหมวกกันน็อก เน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ กวดขันวินัยจราจร และจัดอบรมวินัยจราจรให้โรงเรียนทำข้อตกลงให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน๊อกทุกครั้ง พบว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปมีอัตราการสวมหมวกกันน็อคสูงขึ้น 2.5 เท่า กลุ่มผู้นำ/อสม.มีอัตราการสวมหมวกกันน็อคเพิ่มขึ้น 3 เท่า และกลุ่มนักเรียนมีอัตราการสวมหมวกเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า 2. การแก้ไขจุดเสี่ยง สามารถแก้ไขจุดเสี่ยง 24 จุดจากทั้งหมด 27 จุด โดยมีการปรับสภาพแวดล้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง จัดทำป้ายเตือน และ 3. อุบัติเหตุจากรถไถ มีการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน โดยรณรงค์ให้นำแผ่นซีดีมาติดหลังรถไถ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ จะมีการตั้งด่านชุมชนในทุกหมู่บ้าน 105 หมู่บ้าน มีการติดตามผล ทำงานอย่างเข้มข้นทำให้ช่วงเทศกาลปี 2559 อัตราการตายจากอุบัติเหตุลดลงเป็นศูนย์ คือไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

“ศปถ.สุรินทร์” ต้นแบบเมืองลดอุบัติเหตุ thaihealth

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ข้อมูลปี 2554-2556 ในพื้นที่มีอุบัติเหตุ 411 ครั้ง เฉลี่ย 137 ครั้ง/ปี มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย เฉลี่ย 4-5 ราย/ปี ภายหลังได้ทำงานร่วมกับสสส. และศวปถ. ส่งผลให้การทำงานในพื้นที่ อ.ศรีณรงค์ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คือ 1.มีการแก้ไขจุดเสี่ยง 12 จุดจากทั้งหมด 23 จุด อาทิ ปรับสภาพแวดล้อม ตัดตั้งไฟส่องสว่าง/กระจก/ไฟกระพริบ ป้ายเตือน 2.สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มผู้นำชุมชน/อสม. 100% นักศึกษา/กศน. 88.9% นักเรียน 73.8%3.ดื่มไม่ขับ โดยงานเลี้ยงของส่วนงานราชการปลอดเหล้าทุกงาน และรณรงค์งานศพปลอดเหล้าทั้งอำเภอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม