จ.สุรินทร์ จัดการปัญหาเหล้าได้ผล ลดทำผิด69%

| |
อ่าน : 1,503

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

รองนายกฯ ณรงค์ ชมจ.สุรินทร์ จัดการปัญหาเหล้าได้ผล ลดทำผิด69% thaihealth

แฟ้มภาพ

รองนายกฯชมเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเมืองช้างสุรินทร์ เปลี่ยนค่านิยมงานบุญปลอดเหล้าลดทำผิดกฎหมาย 69% ต้นแบบกลไกป้องกันอุบัติเหตุ 365 วัน ส่งเสริมค่านิยมรักการอ่าน และตำบลสุขภาวะเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ชี้กลไกสภาผู้นำชุมชนหัวใจของการแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่โรมแรมมาเจสติก จ.สุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จ.สุรินทร์’ โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ได้มีภาคีสร้างเสริมสุขภาพในจ.สุรินทร์เข้าร่วม

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า เป้าหมายของการลงพื้นที่ในจ.สุรินทร์ ก็เพื่อติดตามและรับฟังการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพด้านต่างๆที่ชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมกับสสส. ซึ่งพบว่ามีการดำเนินงานหลายส่วนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆนำไปปรับใช้และถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกตื่นตัวเช่น การเปลี่ยนค่านิยมจากงานบุญเปื้อนเหล้าให้เป็นงานบุญปลอดเหล้าในงานกาชาดสร้างสุข งานช้างปลอดภัย จ.สุรินทร์ ซึ่งการเปลี่ยนค่านิยมในงานประเพณีเป็นเรื่องที่ยากต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องในการทำงาน และปัจจุบันสามารถลดสถิติความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายได้กว่า 69% เมื่อเทียบกับปีก่อน

รองนายกฯ ณรงค์ ชมจ.สุรินทร์ จัดการปัญหาเหล้าได้ผล ลดทำผิด69% thaihealth

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)ในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ให้เป็นกลไกการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยมีต้นแบบการทำงานใน ศปถ.อำเภอจอมพระ ที่ไม่ได้ทำงานป้องกันอุบัติเหตุเฉพาะในช่วงเทศกาลแต่เป็นเครือข่ายสำคัญในการทำงานตลอดทั้ง 365 วัน เพราะเป็นการทำงานที่ลงลึกในระดับตำบลและมีความร่วมมือกันระหว่างชุมชน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อความสุขที่ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จนเกิดสวัสดิการการอ่าน จัดตั้งธนาคารหนังสือ บริเวณหน้า อบจ.สุรินทร์ และยังมีขบวนการร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ ด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร เกิดตลาดสีเขียว สร้างรายได้ให้ชุมชน ที่สำคัญมีการใช้ “กลไกสภาผู้นำ” เป็นหัวใจในการจัดการปัญหาภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการปัญหาในพื้นที่

ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพใน จ.สุรินทร์ประกอบด้วยงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัย การลดการบริโภคแอลกอฮอล์ ยาสูบ สารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พร้อมกับส่งเสริมการออกกำลังกาย และงานเชิงรับหรือการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ริเริ่มงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่โดยการใช้ทุนและศักยภาพในชุมชน อันได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการขยะชุมชน และการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ผ่านกลไกสภาผู้นำชุมชนเพื่อความยั่งยืนในการจัดการปัญหาของพื้นที่ ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2557-2559 มีโครงการในพื้นที่ จ.สุรินทร์ที่ยังคงขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งสิ้น 274โครงการ ส่งผลต่อการสร้างสุขภาวะในชุมชน 222 แห่ง สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 79แห่ง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 17 แห่ง สถานพยาบาล 8 แห่ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม