พัฒนาคุณภาพมัสยิดให้ครบวงจรต้นแบบ

โดย
| |
อ่าน : 3,966

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

พัฒนาคุณภาพมัสยิดให้ครบวงจรต้นแบบ thaihealth

สสม.ใต้ กลาง ลงพื้นที่ พบปะ คณะกรรมการมัสยิดและติดตามผลโครงการมัสยิดครบวงจร

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง มอบหมายให้นายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง ลงพื้นที่พบปะอีหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดบ้านหนองแห้ง ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง และคณะกรรมการมัสยิดบ้านทุ่งคา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อนำเสนอชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพมัสยิดให้ครบวงจรต้นแบบ thaihealthมัสยิดครบวงจรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนและเพื่อเป็นมัสยิดต้นแบบให้มัสยิดอื่นต่อไป

ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการฯมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการฯ มัสยิดบ้านเขาขาว ต.เขาราม อ.เมือง จ.กระบี่ และมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ม.6 บ้านนาทุ่งกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ทั้ง2 มัสยิดอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่สร้างห้องน้ำส้วมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

นายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางได้มอบป้าย สติกเกอร์ รณงค์ไม่สูบบุรี่ในบริเวณมัสยิด และหนังสือให้กับตัวแทนมัสยิดโดยมีอีหม่าและกรรมการมัสยิดเป็นตัวแทนในการรับมอบ และจะนำไปรณรงค์มัสยิดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม