ป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ ลดเสี่ยง เอชไอวี

| |
อ่าน : 3,993

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 

ป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ ลดเสี่ยง เอชไอวี thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน แนะสร้างความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน ให้ ดูแลป้องกันตนเอง 

นาย ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึง สถานการณ์ติดเชื้อเอไอวีของประชาชนในกรุงเทพฯว่าการคาดการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ในกรุงเทพฯ ปี59 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีชีวิตอยู่ จำนวน 78,080 คน แต่ยังมีประชาชนที่ติดเชื้อเอชไอวีและยังไม่รู้ตัวอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาล่าช้าและมีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวได้โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดขึ้นวันละประมาณ 5 คน ซึ่งในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่อายุ14-25ปี จะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นส่วนใหญ่

นายชวินทร์ กล่าวต่อว่าปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน กว่า 79 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 25-39ปี และเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะอยู่ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย มากถึง 28.6 เปอร์เซ็นต์ดังนั้น กทม.จึงต้องวางแนวทางรณรงค์ สร้างความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนให้ดูแลป้องกันตนเอง โดยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งจะมีการรณรงค์ไป ยังโรงเรียน และพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ อีกทั้งผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ควรได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ปีละ 2ครั้ง โดย สามารถขอเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทุกแห่งฟรี และโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ ซึ่งหาก ทราบถึงการติดเชื้อโดยเร็ว ก็จะสามารถควบคุมอาการได้.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม