ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคดีเด่น

| |
อ่าน : 6,057

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด

นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามข้อกำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ภายในปี 2556 โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเป็นผู้ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสังกัด อบต. และสังกัดเทศบาลในพื้นที่ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคจังหวัดได้ประเมินและคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2555

สำหรับผลการประเมินโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานตามข้อกำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2555 ในสังกัด อบต./เทศบาล ลำดับที่ 1-3 ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคสังกัดเทศบาล

ระดับดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับดีมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอสังขะ ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคสังกัด อบต.

ระดับดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับดีมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวงัว ตำบลหัวงัว อำเภอสนม ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหลวง ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม