ศธ.เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดย
| |
อ่าน : 3,765

ศธ.เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด สั่งผู้บริหารจัดลำดับสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีกลุ่มเสี่ยงจากมากไปหาน้อย เช่น มีร้านเหล้า ร้านเกมส์ รอบบริเวณโรงเรียน เป็นต้น โดยให้ไปจัดลำดับความสำคัญสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมตั้งรางวัลมีรางวัลให้กับผู้บริหารและครูที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพ ติดดีเยี่ยมด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ว่า ตนได้เน้นย้ำถึงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กและเยาวชนควรจะได้รับการศึกษาที่ดี แต่ปัญหายาเสพติดกลับบั่นทอนและทำลายความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ตนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดยได้เน้นย้ำถึงภารกิจการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2 เรื่อง ประกอบด้วย การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง และการบำบัดรักษาเด็กที่ติดยาเสพติด รวมถึงวิธีการกำกับติดตามไม่ให้เด็กที่เคยติดยาเสพติดแล้วกลับไปใช้ยาเสพติดอีกได้อย่างไร ขณะเดียวกันได้ให้แต่ละองค์กรหลักของ ศธ. ไปตรวจสอบดูงบประมาณและมีแผนงานการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร หรือหากหน่วยงานใดมีแผนการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดที่ประสบผลสำเร็จจะนำมาต่อยอดได้อย่างไรบ้าง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้แต่ละองค์กรหลักไปดูสถานศึกษาในสังกัดของตนเองว่า สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีกลุ่มเสี่ยงจากมากไปหาน้อย เช่น มีร้านเหล้า ร้านเกมส์ รอบบริเวณโรงเรียน เป็นต้น โดยให้ไปจัดลำดับความสำคัญสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมถึงตัวนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งที่เป็นผู้เสพ และผู้ค้ารายย่อย โดยให้มารายงานผลในการประชุมกลางเดือนมีนาคม ทั้งนี้จะมีรางวัลให้กับผู้บริหารและครูที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพ ติดดีเยี่ยมด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามตนจะลงไปติดตามผลการดำเนินการด้วยตนเองอย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม