ห่วงภัยสุขภาพ คนเมืองกรุงฯ

| |
อ่าน : 2,751

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ห่วงภัยสุขภาพ คนเมืองกรุงฯ thaihealth
แฟ้มภาพ

โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนกรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาโรคหัวใจ แนะทานผักผลไม้ให้ได้ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งของอาหารที่บริโภค

นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวในงานเปิดศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ ป่วยด้วยโรคต่างๆ จำนวนมากแต่การเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพมีหลายหน่วยงาน ข้อมูลจึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมได้จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพฯ ขึ้น เพื่อทำรายงานแจ้งเตือนให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่คนกรุงเทพฯ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2549-2556 ข้อมูลการเจ็บป่วยของคนกรุงเทพฯ พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดของคนกรุงเทพฯ คือ โรคมะเร็งทุกชนิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คนกรุงเทพฯ มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากกว่าคนทั้งประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อแยกจำแนกตามเพศในเพศชายสูงสุด คือ โรคมะเร็งทุกชนิด อัตรา 181.6 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือโรคหัวใจ อัตรา 63.9 คนต่อประชากร 1 แลนคน และอันดับ 3 คืออุบัติเหตุ ส่วนเพศหญิงคือมะเร็งเช่นกัน พบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รองลงมาคือโรคหัวใจและปอดอักเสบ รวมถึงโรคอื่นๆ ที่เกิดจากปอด

สำหรับสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของคนกรุงเทพฯ ในเวลานี้คือการบริโภคพบว่าทานผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงแนะนำให้ทานอัตราผักผลไม้ให้ได้ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งของอาหารที่บริโภค เพราะในผักผลไม้มีวิตามีสารอาหารที่ไปช่วยยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ หากเทียบอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันที่ 1 กิโลกรัมควรมีผักผลไม้ให้ได้ 400 กรัม ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีเพียง 1 ใน 5 ของประชากรกรุงเทพฯ ที่สามารถทำได้

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม