โบกธงขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย

| |
อ่าน : 2,991

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โบกธงขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

รวมพลังขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ประเทศไทยสู่ผู้นำอาเซียน

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน เสวนาวาระชาติ และติวเข้มผู้นำเครือข่ายอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย พันธมิตรอารยสถาปัตย์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมาย "เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" มีการเสวนาวาระชาติ หัวข้อ "อารยสถาปัตย์- การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" และ "เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ทั่วไทย"

โดยมีผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำอาเซียน เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี-กระบี่-พังงา-ยโสธร-นนทบุรี-ลำพูน-น่าน ผู้บริหารฯการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้นำเครือข่ายพันธมิตร อารยสถาปัตย์ และผู้แทนองค์กรคนพิการ ร่วมงานเสวนาและระดมความคิดเห็น พร้อมร่วมการแถลงข่าวรวมพลังขับเคลื่อน เมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย และพิธีโบกธงขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ประเทศไทยสู่ผู้นำอาเซียน ที่อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โบกธงขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย thaihealthโบกธงขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย thaihealth

ทั้งนี้ นายจุมพลร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวาระชาติ หัวข้อ "เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์" ในนามกรุงเทพมหานครร่วมกับ วิทยากร 7 พ่อเมือง ร่วมด้วยผู้บริหารฯการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนองค์กรคนพิการ โดยบรรยายเรื่อง "อารยสถาปัตยกรรม สร้างมหานครสำหรับทุกคน" กรุงเทพมหานคร กำหนดนโยบายตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 ที่จะก้าวขึ้นเป็น มหานครแห่งเอเชีย เป็นเมืองชั้นนำด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชีย มีความสะดวก ปลอดภัย น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ความเรียบง่าย มีเสน่ห์และชีวิตชีวา โดยออกแบบสิ่งอำนวย ความสะดวกทั้งภายในและนอกอาคาร ตามหลัก Universal Design สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนในสังคม ตั้งแต่บ้าน อาคาร และพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

โดยกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบ การออกแบบก่อสร้างและควบคุมอาคารต่างๆ ตามกฎหมาย จัดให้มีสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางลาด ราวจับ พื้นผิว สัมผัสเตือน ห้องน้ำสาธารณะ และที่จอดรถ/ ที่อยู่อาศัย มีการออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว อุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัย/พื้นที่ การค้า ประสานเอกชนทำประตูทางเข้าห้างแบบอัตโนมัติ มีห้องน้ำและลิฟต์โดยสาร/พื้นที่สัญจร ทำทางข้าม ทางเท้า สัญญาณไฟคนข้ามสำหรับผู้พิการ รถเมล์โดยสารมีทางขึ้น-ลงสะดวก ติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุบริเวณสถานี รถไฟฟ้า และบริการรถแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ นอกจากนี้ยังก่อสร้าง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารของหน่วยงานของ กทม.ทุกแห่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม