เชื่อมข้อมูลเพิ่มความเร็ว ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

| |
อ่าน : 977

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

สพฉ. เสริมการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เชื่อมข้อมูลเพิ่มความเร็ว ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน thaihealth

แฟ้มภาพ

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และฐานข้อมูลสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างกรมการปกครอง สปสช. และสพฉ. ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดย3 หน่วยงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ประโยชน์ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการตามภารกิจแต่ละหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง อนุญาตให้ สพฉ.เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และสปสช.ก็อนุญาตให้ สพฉ.เข้าถึงข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล ข้อมูลสุขภาพบุคคล ข้อมูลสถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งสปสช.จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เช่นกัน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม