ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม

| |
อ่าน : 3,656

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

"You Light Up My Life" ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าทุน ต่อยอดนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม

ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

ในโครงการ "บ่มเพาะนวัตกรรเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good" ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะนวัตกรรม

ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealthจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 14 ทีมที่ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีเพียง 4 ทีมที่ได้รับทุนสนับสนุน ทีมละ 70,000 บาท เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่ การนำไปใช้จริง และหนึ่งในนั้นคือทีม You Light Up My Life นักศึกษาจากภาค วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำเสนอผลงานแอพพลิเคชันสำหรับป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการพยายามทำร้ายตนเอง 

แอพพลิเคชั่นถูกออกแบบมาให้สามารถ คัดกรองเพื่อประเมิณภาวะความเสี่ยงทั้ง ต่อตัวผู้ใช้งาน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการ ประเมินบุคคลใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้พ้นจากภาวะเสี่ยง บทความ ให้กำลังใจ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสถานที่ สายด่วนสุขภาพจิตที่สามารถ ติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้

ด้าน สุวิกา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้าง Startup ด้านโซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ซ (Social Enterprise) ที่มีการนำเทคโนโลยีเป็นฐานในการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม