ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม

| |
อ่าน : 3,888

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

"You Light Up My Life" ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าทุน ต่อยอดนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม

ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

ในโครงการ "บ่มเพาะนวัตกรรเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good" ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะนวัตกรรม

ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealthจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 14 ทีมที่ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีเพียง 4 ทีมที่ได้รับทุนสนับสนุน ทีมละ 70,000 บาท เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่ การนำไปใช้จริง และหนึ่งในนั้นคือทีม You Light Up My Life นักศึกษาจากภาค วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำเสนอผลงานแอพพลิเคชันสำหรับป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการพยายามทำร้ายตนเอง 

แอพพลิเคชั่นถูกออกแบบมาให้สามารถ คัดกรองเพื่อประเมิณภาวะความเสี่ยงทั้ง ต่อตัวผู้ใช้งาน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการ ประเมินบุคคลใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้พ้นจากภาวะเสี่ยง บทความ ให้กำลังใจ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสถานที่ สายด่วนสุขภาพจิตที่สามารถ ติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้

ด้าน สุวิกา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้าง Startup ด้านโซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ซ (Social Enterprise) ที่มีการนำเทคโนโลยีเป็นฐานในการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม