ผนึกเพื่อนบ้านสกัดโรคติดต่อชายแดน

โดย
| |
อ่าน : 1,498

 

ไทยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านป้องกันโรคติดต่อข้ามแดน มอบหมายหน่วยงานทุกจังหวัด แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเตรียมการป้องกันโรคติดต่อร่วมกัน และไม่ให้ระบาดหนักขึ้น

นางวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์เมื่อเกิดประชาคมอาเซียน ไทยในฐานะที่ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทำให้มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งนักท่องเที่ยวแรงงานต่างด้าว และผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางกรมฯ จึงได้เร่งมอบหมายให้หน่วยงานในทุกจังหวัด ทำงานบูรณาการกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการป้องกันโรคติดต่อร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่อระบาดหนักขึ้น รวมถึงอาจช่วยบรรเทาสถานการณ์โรคติดต่อให้ดีขึ้น

สำหรับโรคที่อาจแพร่ระบาดข้ามพรมแดน ได้แก่ 1. โรคติดต่อจากคนสู่คนโดยตรง เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. โรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง 3. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคโปลิโอ โรคคอตีบ โรคหัด และ 4. โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคที่สำคัญอื่นๆ เช่นโรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง และโรคเรื้อน เป็นต้น

ด้านนางดาริกา กิ่งเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนไทย 31 จังหวัด เตรียมรับมือต่อสถานการณ์ ทั้งการประชุมร่วมกันการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการรักษา การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดคู่ขนานไทยและเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างโรคติดต่อจำนวน12-18 โรค โดยในหลายพื้นที่ เช่น จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มีการแลกเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดได้ทัน

การเตรียมการป้องกันยังต้องจับตาพื้นที่ชายแดนกัมพูชาและชายแดนพม่าเป็นพิเศษ เพราะทั้งสองพื้นที่ยังแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันยาก จากข้อจำกัดทางภาษา อีกทั้งพม่ายังเพิ่งเปิดประเทศ จึงยังขาดความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก

นางดาริกา กล่าวอีกว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวถือเป็นอีกกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว อาจมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาหางานในไทยเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม