'Active Citizen' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้

| |
อ่าน : 7,105

ที่มา : ไทยโพสต์ 

\'Active Citizen\' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนำมาใช้เพื่อการสื่อสารและความบันเทิงแล้ว ยังสามารถต่อยอดใช้เป็นเครื่องมือให้ความช่วยเหลือได้อย่างหลากหลายด้วยพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.) ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good" ที่อาคารตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชัน โดยมี 14 ทีมจากทั่วประเทศร่วมรับทุน

ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า Active Citizen : Geek so Good เป็นอีกหนึ่ง ใน 15 โครงการขนาดใหญ่ที่ถูกต่อยอดมาจาก "โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ หรือ Active Citizen" สสส.มุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า "Gen Me" ให้เป็น "Gen A" หรือ Generation Active เป็นพลเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ำใจช่วยเหลือสังคม โดยได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนและขยายผลต่อยอดกิจกรรม

\'Active Citizen\' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้ thaihealth"สสส.เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่จะช่วยให้องค์กรที่มีความสนใจในการดึงพลังและศักยภาพของเยาวชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น องค์กรที่มีความถนัดด้านเทคโนโลยี อย่างเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สวทช. ที่ใช้จุดแข็งด้านไอทีดึงพลังสร้างสรรค์ด้วยการให้นิสิตนักศึกษาออกแบบแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะมีผู้ให้การสนับสนุนที่หลากหลาย โดย สสส.คอยเป็นตัวช่วยให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน" ผจก.แผนงานสื่อศิลปวัฒน ธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ยืนยันไอเดียดี มีทุนให้

ทีม Midlane ผู้คิดแอปพลิเคชัน Mental care สมาชิกประกอบด้วย เนติธร สตารัตน์, ธนโชติ เจียมวัฒนกุล และ วงศธร จันทร์ประสพชัย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น 1 ใน 14 ทีม ที่ได้รับทุนสนับสนุนพลังสร้างสรรค์

เนติธร เผยแรงบันดาลใจว่า ปัญหาในสังคมส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเครียดสะสม แต่ละคนจะมีความเครียดที่แตกต่างกันไปและมักหาวิธีคลายเครียดหรือรักษาความเครียดให้กับตนเอง ส่วนใหญ่ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์ และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร แอปพลิเคชัน Mental care ช่วยแก้ปัญหาให้คนกล้าไปพบจิตแพทย์มากขึ้น

"การทำงานของระบบจะมีแบบทดสอบวัดระดับความเครียดจากกรมสุขภาพจิต พร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติ มีเดียต่างๆ แต่หากอยู่ในระดับรุนแรงจะมีการจัดอันดับรายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงของผู้ใช้แอปพลิเคชัน และบอกรายละเอียด เช่น ราคาและลำดับคิว เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ" หนุ่ม ม.มหาสารคาม แนะนำแอปเด็ดๆ ที่ทีมผลิต\'Active Citizen\' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้ thaihealth

ส่วนทีม Hands up ผู้คิดค้นแอปพลิเคชัน Godoplay สมาชิก ได้แก่ วีรภัทร ไชต้อม, ตรีภพ ไชยเทพ และ จิตมาส อินทะชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอไอเดียใหม่ผลิตแอปพลิเคชันแก้ไขปัญหาความเหงาของผู้เกษียณอายุ

จิตมาศ อธิบายถึงการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่ค่อยได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมกิจกรรม บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดกิจกรรมที่อยากทำขึ้นได้เอง และปรากฏไปยังผู้ใช้คนอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

"แอปพลิเคชันนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากขึ้น ช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ พวกเราภูมิใจได้เข้าร่วมโครงการ Active Citizen : Geek so Good ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น" สาววิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่เปิดใจ

นับเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ช่วยสังคมได้ สะท้อนว่าทุกคนสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยพลังสร้างสรรค์ ใครมีไอเดียเจ๋งๆ อยากเป็นส่วนหนึ่งใน Active Citizen Project คลิกได้ที่ FB/ThailandActiveCitizen.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม