"รอมฎอน" จุดเริ่มต้นเลิกบุหรี่

| |
อ่าน : 4,919

ที่มา: MGR Online 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วิจัยพบชาวปัตตานีสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สสส.-สสจ.ปัตตานี จับมือผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน รณรงค์ “ให้รอมฎอน...เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่”

นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี การในงานรณรงค์ “ให้รอมฎอน...เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่” จัดโดยโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและบุหรี่จังหวัดปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า จากการตรวจคนไข้มากว่า 20 ปี พบว่า คนไข้ที่มีปัญหาและเสียชีวิตเร็วที่สุดคือ คนไข้ที่สูบบุหรี่ เพราะปอดอาการหนัก โรคของบุหรี่ไม่เหมือนเชื้อโรค ต้องใช้เวลาสักระยะถึงจะมีอาการ คนปัตตานีสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับสามของประเทศ โดยผู้ชายปัตตานี 100 คน จะสูบบุหรี่ถึง 60 คน และเพิ่มมากขึ้นในเยาวชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ยาเสพติดอื่นๆ จึงร่วมกับ สสส. เพื่อเป็นฟันเฟืองเชื่อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการเลิกบุหรี่ โดยใช้รอมฏอนเป็นเดือนสำคัญในการเริ่มต้นของการเลิกบุหรี่

นางสรินฎา ปุติ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า จากการทำวิจัยเรื่องบุหรี่ใน จ.ปัตตานี มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันพบว่า หากจะทำให้การติดบุหรี่เป็นศูนย์เป็นเรื่องท้าทายมากกับ จ.ปัตตานี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจำนวน 109 คน จากอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิดที่สูบบุหรี่ ได้รับรู้ว่า สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สูบบุหรี่คือ เหตุการณ์ สถานที่ และเวลา รวมทั้งให้บุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วน 66% เห็นว่าบุหรี่เป็นสิ่งฮาราม ต้องห้าม สิ่งที่จะทำให้เลิกบุหรี่ได้คือ ตัวเอง ภรรยา ลูก และคนรัก บรรทัดฐานทางศาสนามีผลอย่างมากต่อความหมายของการสูบบุหรี่ ผู้นำศาสนาจึงเป็นตัวขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่จึงสามารถนำไปออกแบบในการเลิกสูบบุหรี่ในชุมชนต่างๆ ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม