งานสัปดาห์วันวัณโรคโลก ปี 2556

| |
อ่าน : 4,550

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วัณโรค ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรคแก่ประชาชน

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานสัปดาห์วัณโรคโลก ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า โรงพยาบาลชัยปราการ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าขณะนี้วัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 17 ล้านคนต่อปี วัณโรคจึงเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูง

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 86,000 ราย เมื่อรวมกับรายเก่าที่เป็นอยู่แล้วคาดว่าจะมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรคถึง 110,000 ราย วันวัณโรคสากลปี 2556 ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม 2556 ประเทศไทยใช้คำขวัญเหมือนกับองค์การอนามัยโลก คือ stop tb in my lifetime โดยใช้แนวคิดที่ว่า we want “thailand free tb” ภาษาไทยคือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” การจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวัณโรค การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการนำผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับผู้ป่วยและผู้มีอาการสงสัยไปรับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง และให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนต้องได้รับการรักษาจนหายขาด โดยมีกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การคัดกรองหาผู้ป่วยจากผู้มารับบริการที่มีอาการไอเรื้อรังมากกว่า ๒ สัปดาห์ การตรวจเสมหะ การเอกซ์เรย์ปอด การจัดนิทรรศการความรู้ และการให้คำปรึกษาความรู้ด้านสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม