ติดอาวุธ 'ทักษะชีวิต' เยาวชนไทย

| |
อ่าน : 9,933

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ติดอาวุธ \\\'ทักษะชีวิต\\\' เยาวชนไทย thaihealth

สังคมยุคใหม่อยู่ยากขึ้น จากภัยรอบๆ ตัว การอยู่รอดอย่างมีความสุข จึงต้องมี "ทักษะชีวิต" รอบด้านในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ทว่าเด็กยุคใหม่ที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงดู ทะนุถนอม ปกป้อง ยังขาดทักษะการดำเนินชีวิต

ซึ่งหลายคนเกิดความกังวลว่า หากเป็นเช่นนี้ สังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพื่อให้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต" เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้สอดคล้องและเท่าทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. บอกว่า การออกแบบคู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เป็นการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันจากเรื่องราวใกล้ตัว ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบการแสดงเหตุการณ์ และบทบาทสมมติ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ และหาทางแก้ปัญหาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เหล่านั้น

ติดอาวุธ \\\'ทักษะชีวิต\\\' เยาวชนไทย thaihealth

นอกจากนี้ ยังมี "กิจกรรมแผนที่อบายมุขรอบโรงเรียน" ด้วยการเดินสำรวจและเขียนเป็นแผนที่แหล่งอบายมุขรอบโรงเรียน และ "นาทีชีวิต" ด้วยการช่วยเหลือตัวเองจากอุบัติภัยทางน้ำและวิธีป้องกัน สอนในระดับ ป.5 จะมีการสาธิตการลอยตัวในน้ำ ด้วยวิธีการต่างๆ หาอุปกรณ์เพื่อรู้จักการลอยตัวในน้ำ และการฝึกว่ายน้ำ

การจำลองสถานการณ์กรณีน้ำท่วมบ้านเวลากลางคืน หรือ แผ่นดินไหว เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาว่า เรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการคืออะไร ถ้ามีเด็กและคนชราควรทำอย่างไร

การออกแบบการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือครอบคลุมปัญหาในเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างปัญหาในเด็กเล็ก จะพบปัญหาการบริโภคสื่อ ติดไอที ทานอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกายและความเสี่ยงจาก การถูกล่อลวง

สำหรับในกลุ่มวัยรุ่น จะมีเรื่องความรุนแรง ยาเสพติด เสพสื่อ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ออกกำลังกาย เพศ และการบริโภคตาม กระแสนิยม ตัวอย่างการเรียนรู้เช่น "ภัยใกล้ตัววัยหนุ่มสาว" โดยให้เขียนว่า อะไรคือการกระทำที่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศทั้ง คำพูด การไม่ถูกเนื้อต้องตัว และถูกเนื้อต้องตัว และแจกกรณีศึกษาเมื่อตกอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้จะทำอย่างไร เพื่อให้ได้พูดคุยกันแล้วมานำเสนอ เป็นต้น

ติดอาวุธ \\\'ทักษะชีวิต\\\' เยาวชนไทย thaihealth

ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า จากการทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง 26 แห่ง ได้มีการประเมินพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ให้การรับรองและออกตราสัญลักษณ์ลูกเสือหน้าคู่มือเพื่อรับรองการสอนในโรงเรียน ซึ่ง คาดว่าความร่วมมือนี้จะสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาในทุกสังกัด

สำหรับตัวแทนลูกเสือ ด.ญ.นิชา ยิ้มแฉล้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เล่าว่า จากที่ได้เรียนลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ทำให้รู้จักการเอาตัวรอดจากภัยรอบตัวได้มากขึ้นและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแบ่งเวลา และเคยได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นตะคริวจมน้ำ ซึ่งขณะนั้นตนเองมีขวดน้ำอยู่ในมือจึงได้รีบเทน้ำทิ้งเพื่อให้มีอากาศในขวดมากขึ้นและโยนไปให้เพื่อน จนสามารถลอยตัวเหนือน้ำได้ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือในโรงเรียน

  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม