เปิดตลาดปลอดสารพิษ หวังปชช. เข้าถึงอาหารปลอดภัย

| |
อ่าน : 4,725

 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการตลาดอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย หวังส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ปลอดสารพิษแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการตลาดอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปี 2556

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษให้แก่ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงตลาดที่จำหน่ายอาหารปลอดภัย ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยของอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ด้านอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานและเพียงพอ อีกทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ แต่ปัจจุบันยังพบว่า จำนวนผู้มารับบริการมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ

ดังนั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการตลาดอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปี 2556 ขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงตลาดที่จำหน่ายอาหารปลอดภัย

ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และในอนาคต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะขยายผลผลิตอาหารปลอดสารพิษ และมีคุณค่าทางโภชนาการป้อนให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกคนอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเปิดบริการทุกวันศุกร์ มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดสารพิษอีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม