เปิดตลาดปลอดสารพิษ หวังปชช. เข้าถึงอาหารปลอดภัย

| |
อ่าน : 3,862

 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการตลาดอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย หวังส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ปลอดสารพิษแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการตลาดอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปี 2556

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษให้แก่ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงตลาดที่จำหน่ายอาหารปลอดภัย ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยของอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ด้านอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานและเพียงพอ อีกทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ แต่ปัจจุบันยังพบว่า จำนวนผู้มารับบริการมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ

ดังนั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการตลาดอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปี 2556 ขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงตลาดที่จำหน่ายอาหารปลอดภัย

ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และในอนาคต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะขยายผลผลิตอาหารปลอดสารพิษ และมีคุณค่าทางโภชนาการป้อนให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกคนอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเปิดบริการทุกวันศุกร์ มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดสารพิษอีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม