แนะรับมืออันตรายจากพายุ

| |
อ่าน : 2,889

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

แนะรับมืออันตรายจากพายุ thaihealth
แฟ้มภาพ

เตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หลบเลี่ยงป้าย ต้นไม้ สื่อไฟฟ้า

นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กล่าวว่า เขตมีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนให้เตรียมการและหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุหมุนเขตร้อน และพายุฝนฟ้าคะนอง ดังนี้ 1.เมื่อเกิดลมพายุหมุนหรือฝนฟ้าคะนอง ให้อยู่ห่างจากสิ่งของที่อาจโค่นล้มได้ เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้ เสาไฟฟ้า 2.ควรอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มีความมั่นคง แข็งแรง หากอยู่ในตึกสูง ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ควรใช้บันไดแทน 3.กรณี อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้

4.นำบุตรหลาน เด็กเล็กออกจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวดโลหะ ท่อน้ำ แนวรั้วบ้าน อุปกรณ์ทำสวน เป็นต้น กรณีพบเห็นสายไฟหรือสายโทรศัพท์ชำรุดไม่ควรหยิบจับหรือเข้าใกล้ 5.ไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือถือวัตถุโลหะในที่โล่งแจ้ง ในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะเป็นสื่อให้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวได้ 6.งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ชั่วคราว

7.ควรดูแลสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายนอกบ้านให้อยู่ใน สภาพที่มั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะสิ่งที่อาจจะโค่นหักหรือพังลงมาทับบ้านหรือผู้อยู่อาศัย 8.ห้ามใช้ยานพาหนะสัญจรบนถนนที่น้ำท่วม และไหลเชี่ยวกราก 9.หมั่นติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และ 10.หากประชาชนประสบเหตุอุทกภัยและวาตภัย หรือพบเห็น สิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ไม่แข็งแรงและอาจเกิดการโค่นล้มจากลมพายุ ให้รีบแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 199 หรือ แจ้งมาที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติภัยจากพายุหมุน เขตร้อน เขตพระโขนง ฝ่ายเทศกิจ ชั้น 2 โทร.02-3330737

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม